MDI tarkastelee syitä Inkoon tulo- ja lähtömuuttoon

MDI selvittää, mitkä ovat syyt Inkoon tulo- ja lähtömuuttoon, joka on viime vuosina kallistunut yhä enemmän lähtömuuton suuntaan. Samalla taustoistetaan ihmisten asumismuoto- ja -paikkapreferensseissä tapahtuneita muutoksia. Muuttoliikkeiden syyt selvitetään lähtö- ja tulomuuttokyselyin sekä katsauksella viimeaikaisiin selvityksiin. Muuttoliikkeiden syiden selvitys tehdään kevään 2019 aikana.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla