MDI SuomiAreenalla 15.7. klo 8.30: Tulevaisuuden kunnat ovat jo täällä

Suomalaisen kuntakentän odotukset tulevaisuuden suhteen ovat optimistiset. MDI:n kuntakyselyn kaikista vastaajista 64 % olettaa, että 3–5 vuoden kuluttua kehitysnäkymät ovat nykyistä joko huomattavasti tai hieman paremmat.

Kuntien kehitysnäkymät näyttävät tulosten perusteella kaikkein valoisimmalle metropolialueen lähiseuduilla ja toisaalta maakuntauudistuksen nähdään vaikuttavan positiivisimmin kehitysnäkymiin KeskiPohjanmaalla ja Kymenlaaksossa.Kaikkein selkeimmin mahdollisuudet koko kunnan alueen elinvoimaisuuden säilyttämiseen ovat metropolialueella ja suuremmilla (Tampereen, Turun, Oulun) kaupunkiseuduilla, mutta maakuntauudistuksen suhteen suurimpien kaupunkiseutujen kunnat ovat astetta skeptisimpiä.

Suurin epäileväisyys maakuntauudistuksesta on kuitenkin valloilla maakuntamoottoreiden sarjassa, eli niissä maakunnissa, joissa suurimman kaupungin rooli maakunnassa on vahva, mutta kaupunkia ei lueta suurimpien kaupunkiseutujen joukkoon (esimerkiksi Pori, Seinäjoki, Mikkeli). Se painaakin kuntien tulevaisuuden kehitysnäkymiä piirun heikommaksi.

Maakuntauudistuksen vaikutus on kääntäen verrannollinen nykyisen kunnallisen kehittämistyön arvostukseen: se saa parhaimmat kouluarvosanat yli 100 000 asukkaan kunnissa (8) ja heikoimmat arvosanat alle 6000 asukkaan kunnissa (7+). Yli 100 000 asukkaan kunnissa mahdollisuus osallistua oman elinympäristön kehittämiseen koetaan vahvimmin. Näissä kunnissa kokeillaan uutta ja kunnan kehittäminen tapahtuu omaehtoisesti ja oman toimintamallin mukaan.

kehitysnäkymät_kunnassani

MDI:n kuntakysely on toteutettu osana valtioneuvoston Tulevaisuuden kunta -reformia. MDI tekee elokuun loppuun raportin parlamentaariselle työryhmälle. Kuntakyselyn tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan 24.8. MDIsommarfestin yhteydessä Seinäjoella.