MDI sparraa Satakunnan maakuntastrategian seuraavaa luonnosta

Maakunta- ja soteuudistus etenee kohti kriittisiä hetkiä. Uudistuksen kohtalo on eduskunnan käsissä. Päätöksiin heittäytymisen odotetaan tapahtuvan nykyisen eduskunnan istuntojen kalkkiviivoilla. Kentällä ei työmaita kuitenkaan ole laitettu seisokkiin, vaan tulevia maakuntia rakennetaan täyttä päätä mm. valmistelemalla maakuntastrategiaa.

Satakunnassa maakuntastrategian laadinta on aloitettu tammikuussa 2018. Kevään aikana on yhteisissä seminaareissa työstetty mm. tulevan maakunnan arvoja, perustehtävää ja visiota sekä pohdittu tulevaa konsernirakennetta. MDI on mukana tukemassa Satakunnan valmistelijoita vuorovaikutteisten tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi tarjotaan sparraavaa konsultointia strategian käytännön valmistelutyötä ohjaavalle muutosjohtajatiimille ja keskeisimmille luottamuselimille. Prosessin tavoitteena on tukea ja tuottaa Satakunnan maakuntauudistuksen valmistelijoille versio 0.2 maakuntastrategiasta. Yhteisen työstämisen kautta varmistetaan samalla eri sidosryhmien sitoutuminen strategian alustaviin linjauksiin.

Maakunnan strategiakokonaisuudessa on luonnoksen mukaan kuusi strategiaa toteuttavaa ohjelmaa, jotka tarkentavat ja linjaavat teema- ja tehtäväkohtaisesti tavoitteita ja painopisteitä maakuntalain maakuntastrategiaa koskevien vaatimusten mukaisesti. Maakunnan edellytetään maakuntalain 35 § luonnoksen mukaan strategiassaan linjaavan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi maakuntastrategiassa tulee määritellä nykytilanteen ja toimintaympäristöanalyysin pohjalta 1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja sen tavoitteet, 2) palvelujen järjestämisen ja tuottamisen linjaukset, 3) maakuntien tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, 4) alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittämisen strategiset tavoitteet, 5) maakunnan omistajapolitiikkaa koskevat linjaukset, 6) maakunnan henkilöstöpolitiikkaa koskevat linjaukset, sekä 7) asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kokonaisuus.

Satakunnalle tehtävän työn on suunniteltu valmistuvan kesäkuussa, muutosvarauksin.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen