MDI sparraa Satakunnan maakuntastrategian seuraavaa luonnosta

Maakunta- ja soteuudistus etenee kohti kriittisiä hetkiä. Uudistuksen kohtalo on eduskunnan käsissä. Päätöksiin heittäytymisen odotetaan tapahtuvan nykyisen eduskunnan istuntojen kalkkiviivoilla. Kentällä ei työmaita kuitenkaan ole laitettu seisokkiin, vaan tulevia maakuntia rakennetaan täyttä päätä mm. valmistelemalla maakuntastrategiaa.

Satakunnassa maakuntastrategian laadinta on aloitettu tammikuussa 2018. Kevään aikana on yhteisissä seminaareissa työstetty mm. tulevan maakunnan arvoja, perustehtävää ja visiota sekä pohdittu tulevaa konsernirakennetta. MDI on mukana tukemassa Satakunnan valmistelijoita vuorovaikutteisten tilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi tarjotaan sparraavaa konsultointia strategian käytännön valmistelutyötä ohjaavalle muutosjohtajatiimille ja keskeisimmille luottamuselimille. Prosessin tavoitteena on tukea ja tuottaa Satakunnan maakuntauudistuksen valmistelijoille versio 0.2 maakuntastrategiasta. Yhteisen työstämisen kautta varmistetaan samalla eri sidosryhmien sitoutuminen strategian alustaviin linjauksiin.

Maakunnan strategiakokonaisuudessa on luonnoksen mukaan kuusi strategiaa toteuttavaa ohjelmaa, jotka tarkentavat ja linjaavat teema- ja tehtäväkohtaisesti tavoitteita ja painopisteitä maakuntalain maakuntastrategiaa koskevien vaatimusten mukaisesti. Maakunnan edellytetään maakuntalain 35 § luonnoksen mukaan strategiassaan linjaavan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi maakuntastrategiassa tulee määritellä nykytilanteen ja toimintaympäristöanalyysin pohjalta 1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja sen tavoitteet, 2) palvelujen järjestämisen ja tuottamisen linjaukset, 3) maakuntien tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet, 4) alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittämisen strategiset tavoitteet, 5) maakunnan omistajapolitiikkaa koskevat linjaukset, 6) maakunnan henkilöstöpolitiikkaa koskevat linjaukset, sekä 7) asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kokonaisuus.

Satakunnalle tehtävän työn on suunniteltu valmistuvan kesäkuussa, muutosvarauksin.