MDI selvitti yhteistyörakenteita hyvinvoinnin ja sivistyksen alalla

Maakuntauudistuksen myötä syntyy uusi yhdyspinta perustettavien maakuntien ja kuntien välille. Maakuntiin siirtyvien tehtävien ja järjestämisvastuun lisäksi rajapinta on erityisen kiinnostava kuntiin jäävien tehtävien näkökulmasta. Tällaisia ovat erityisesti hyvinvoinnin edistäminen ja sivistyksen toimiala.

MDI teki selvityksen yhteistyön toimintamalleista hyvinvoinnin edistämisen ja sivistyssektorin toimissa. MDI:n kumppanina selvityksessä toimi Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa kartoitus maakuntauudistusta tukevista hyvistä yhteistyön toimintamalleista sivistys- ja hyvinvointisektorin toimijoiden välillä sekä suosituksia vaikuttavista ja resurssitehokkaista yhteistyön toimintamalleista.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin, tuloksista kertovaan tiedotteeseen sekä toimintasuosituksia sisältävään
Policy Brief -katsaukseen.