MDI selvitti saaristo- ja vesistöaluepolitiikkoja Euroopassa

MDI toteutti maa- ja metsätalousministeriölle ja saaristoasiain neuvottelukunnalle Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa – selvityshankkeen, jonka tavoitteena oli luoda kuva Euroopan maiden saaristoisuudesta, erityisesti ympärivuotisesti asuttujen ilman kiinteää tieyhteyttä olevien saarten osalta, ja vesistöisyydestä sekä saaristo- ja vesistöalueiden huomioimisesta aluepolitiikassa. Selvitys on ainutlaatuinen, sillä eurooppalaisia saaristopolitiikoita ei ole aiemmin tutkittu ja vertailtu kattavasti. Lisäksi selvityksen tuottamaa tietoa eri Euroopan maiden saaristoisuudesta ja vesistöisyydestä ei ole aiemmin ollut saatavilla kootusti. Työhön koottiin tietoa eri Euroopan maiden tilasto- ja maanmittausviranomaisilta sekä käytiin läpi suuri määrä alkuperäiskielistä materiaalia. Tietoa kerättiin myös haastatteluiden, kyselyiden ja olemassa olevan tutkimusaineiston kautta.

Selvityksen tärkeimmät löydökset koskevat saaristo- ja vesistöaluepolitiikkoja. Suomen kaltaista strategista saaristokehitystä valtion tasolla löytyy ainoastaan Kroatiasta. Muissa maissa toteutetaan joko strategista kehitystä aluetasolla (mm. Skotlanti), saaristoa kehitetään erillistoimien kautta ilman varsinaista strategiaa (mm. Ruotsi ja Tanska), tai saariston kehittämiseen ei ole erillistoimia (mm. Norja ja Islanti). Sisävesistöön liittyvät kehittämispolitiikat ovat huomattavasti harvalukuisempia, ja ne liittyvät tyypillisesti logistiikkaan ja ympäristön- ja vesiensuojeluun. EU:n osarahoittamalla Leader-toiminnalla on ollut selvästi merkitystä saariston kehittämisessä eri puolilla Eurooppaa, sillä se on tuonut päätäntävaltaa ja rahoitusta paikalliselle tasolle sekä tukenut saariston asukkaiden tietotaidon kehitystä ja osallisuutta paikalliseen kehittämiseen.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen