MDI selvitti saaristo- ja vesistöaluepolitiikkoja Euroopassa

MDI toteutti maa- ja metsätalousministeriölle ja saaristoasiain neuvottelukunnalle Saaristo- ja vesistöaluepolitiikat Euroopassa – selvityshankkeen, jonka tavoitteena oli luoda kuva Euroopan maiden saaristoisuudesta, erityisesti ympärivuotisesti asuttujen ilman kiinteää tieyhteyttä olevien saarten osalta, ja vesistöisyydestä sekä saaristo- ja vesistöalueiden huomioimisesta aluepolitiikassa. Selvitys on ainutlaatuinen, sillä eurooppalaisia saaristopolitiikoita ei ole aiemmin tutkittu ja vertailtu kattavasti. Lisäksi selvityksen tuottamaa tietoa eri Euroopan maiden saaristoisuudesta ja vesistöisyydestä ei ole aiemmin ollut saatavilla kootusti. Työhön koottiin tietoa eri Euroopan maiden tilasto- ja maanmittausviranomaisilta sekä käytiin läpi suuri määrä alkuperäiskielistä materiaalia. Tietoa kerättiin myös haastatteluiden, kyselyiden ja olemassa olevan tutkimusaineiston kautta.

Selvityksen tärkeimmät löydökset koskevat saaristo- ja vesistöaluepolitiikkoja. Suomen kaltaista strategista saaristokehitystä valtion tasolla löytyy ainoastaan Kroatiasta. Muissa maissa toteutetaan joko strategista kehitystä aluetasolla (mm. Skotlanti), saaristoa kehitetään erillistoimien kautta ilman varsinaista strategiaa (mm. Ruotsi ja Tanska), tai saariston kehittämiseen ei ole erillistoimia (mm. Norja ja Islanti). Sisävesistöön liittyvät kehittämispolitiikat ovat huomattavasti harvalukuisempia, ja ne liittyvät tyypillisesti logistiikkaan ja ympäristön- ja vesiensuojeluun. EU:n osarahoittamalla Leader-toiminnalla on ollut selvästi merkitystä saariston kehittämisessä eri puolilla Eurooppaa, sillä se on tuonut päätäntävaltaa ja rahoitusta paikalliselle tasolle sekä tukenut saariston asukkaiden tietotaidon kehitystä ja osallisuutta paikalliseen kehittämiseen.

Raportti löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Viharikosten ja vihatekojen ilmiö on monimuotoinen, ja siihen pureutuminen edellyttää yhteisiä toimia monilta eri yhteiskunnan osa-alueilta. Oikeusministeriö on kuluvalla hallituskaudella…

Lue lisää Viharikosten ja syrjinnän vastaisen työn osaamiskeskustoiminnan konseptointi -raportti valmistui oikeusministeriölle

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022