MDI selvitti Hämeenkyrön elinkeinopoliittisia vahvuuksia ja elinvoimaisuuden vahvistamista

MDI laati Hämeenkyrölle selvityksen, jonka tavoitteena oli tunnistaa kunnan elinkeinopoliittiset vahvuudet elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Tarkoituksena oli tunnistaa tärkeimmät yleiset ja erityiset tekijät, jotka liittyvät yhtäältä kunnan kasvupotentiaaliin ja toisaalta yritysten sijoittumispotentiaaliin. Selvityksessä tuotettiin 1) informaatiota yritysten vetovoimaisista sijoittumisympäristöistä Hämeenkyrön näkökulmasta kartoittamalla elinkeinorakenteen vahvat toimialat ja mahdolliset klusterit, 2) arvioitiin näiden ympäristöjen ominaisuuksia, toimintamalleja ja yritysten kaipaamia sijaintietuja ennen muuta ekosysteemien tilan ja paikallisuuden asteen näkökulmista sekä 3) selvitettiin olemassa olevien edellytysten sekä uusien kasvavien kehitysnäkymien vaikutukset alueen palvelurakenteeseen ja mahdollisiin palveluaukkoihin. Tuloksena oli visuaalinen diasarja sekä yksittäiset tilannekuvagraafit.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio