MDI selvitti Hämeenkyrön elinkeinopoliittisia vahvuuksia ja elinvoimaisuuden vahvistamista

MDI laati Hämeenkyrölle selvityksen, jonka tavoitteena oli tunnistaa kunnan elinkeinopoliittiset vahvuudet elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Tarkoituksena oli tunnistaa tärkeimmät yleiset ja erityiset tekijät, jotka liittyvät yhtäältä kunnan kasvupotentiaaliin ja toisaalta yritysten sijoittumispotentiaaliin. Selvityksessä tuotettiin 1) informaatiota yritysten vetovoimaisista sijoittumisympäristöistä Hämeenkyrön näkökulmasta kartoittamalla elinkeinorakenteen vahvat toimialat ja mahdolliset klusterit, 2) arvioitiin näiden ympäristöjen ominaisuuksia, toimintamalleja ja yritysten kaipaamia sijaintietuja ennen muuta ekosysteemien tilan ja paikallisuuden asteen näkökulmista sekä 3) selvitettiin olemassa olevien edellytysten sekä uusien kasvavien kehitysnäkymien vaikutukset alueen palvelurakenteeseen ja mahdollisiin palveluaukkoihin. Tuloksena oli visuaalinen diasarja sekä yksittäiset tilannekuvagraafit.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin