MDI selvitti ARA-vuokra-asuntotarjouksista kieltäytymisen syitä

ARA-vuokra-asuntotarjouksista kieltäytyminen aiheuttaa eri osapuolille negatiivisia vaikutuksia, joten on tarve saada tietoa asuntotarjouksista kieltäytymisen syistä sekä kehittää asuntotarjousten vastaanottamiseen liittyvää prosessia kieltäytymisten määrän vähentämiseksi. 

Selvityksessä tuotettiin tietoa, mitä ovat asuntoon, asuntotarjouksiin ja asukasryhmiin liittyvät syyt asuntotarjouksesta kieltäytymiselle. Toisena päätehtävänä oli tuottaa tietoa siitä, millaisilla asuntotarjousprosessiin, asuntojen markkinointiin ja asuntokantaan liittyvillä toimilla kieltäytymisiä voitaisiin vähentää.

Kyselyyn vastanneita pyydettiin kertomaan kolme keskeisintä syytä asuntotarjouksesta kieltäytymiselle. Yleisimmäksi syyksi ilmoitettiin muut syyt, mutta täsmennyksiä tuli vähäisesti.  Seuraavaksi yleisimpiä syitä asuntotarjouksesta kieltäytymiseen olivat asunnon sijainti, asunnon saaminen muualta ja asunnon huono kunto. Muita syitä olivat esimerkiksi asuinalueen huono maine, asunnon ominaisuudet, asuinympäristöön liittyvät tekijät, liian korkea vuokrataso tai se, että päällekkäiset vuokrat olisivat muodostuneet liian kalliiksi. 

Selvityksen tulosten perusteella syntyi kehittämisehdotuksia neljästä näkökulmasta:

  • ARA-vuokra-asuntojen hakutavan kehittäminen 
  • Muutokset asunnonhaun aikarajoihin
  • Kunnan sisäinen yhteistyö vuokra-asuntojen tarjoamisessa ja vastaanottamisen tukemisessa 
  • Sosiaaliturvajärjestelmän ja asumisen taloudellisen tukijärjestelmän kehittäminen 


Selvitys kohdentui viiteen pääkaupunkiseudulla toimivaan vuokrataloyhtiöön: Stadin asunnot, Espoon asunnot Oy, Vantaan asunnot Oy (VAV), M2 Kodit ja Asuntosäätiö. Selvityksessä käytettiin aineistona vuokrataloyhtiöiden tilastoja, asuntotarjouksesta kieltäytyneille suunnattua kyselyä ja haastatteluita sekä asiantuntijahaastatteluita. Selvitys toteutettiin lokakuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana.

Lue lisää

Selvityksen ARA-vuokra-asuntojen kieltäytymisistä pk-seudulla voi lukea ARAn hankepankista.
Tuloksista kertova PowerPoint-esitys.

Lisätietoja

Sari Pitkänen, sari.pitkanen@mdi.fi

 

 

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne