MDI selvittämään maksuttoman esiopetuksen laajentamisen edellytyksiä Tampereen seudulla

Selvitämme esiopetuksen nykytilaa, kustannuksia ja sekä maksuttoman esiopetuksen laajentamisen edellytyksiä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle. Selvityksessä kuvataan kaupunkiseudun kuntien esiopetuksen nykytilaa, kehitetään kuntien esiopetuksen toiminta- ja taloustietojen vertailtavuutta sekä arvioidaan 5-vuotiaiden maksuttoman, oppivelvollisuutta edeltävän esiopetuksen järjestämisen edellytyksiä Tampereen kaupunkiseudun kunnissa.

Suomalaista varhaiskasvatusta on kehitetty viime vuosina valtakunnallisesti monin tavoin. Lainsäädäntöä on uudistettu ja ohjaus on siirretty kasvatus- ja opetussektorille. Viimeaikaiset valtakunnalliset kokeilut ovat tähdänneet varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseen. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisessa tiekartassa vuosille 2017-2030 esitetään maksuttoman esiopetuksen laajentamista 5-vuotiaille yhtenä keinona nostaa osallistumisastetta, mutta toistaiseksi ei ole olemassa valtakunnallista mallia tai suositusta 5-vuotiaille tarkoitetusta esiopetuksesta. Esiopetuksen järjestämisen tavat ovat nykyiselläänkin moninaisia ja vaihtelevat suuresti sekä kuntien välillä että niiden sisällä.

MDI:n toteuttaman selvityksen tavoitteena on tukea esiopetuksen järjestämistä kaupunkiseudun kunnissa ensinnäkin tuottamalla ajantasainen kuvaus esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen muodostamista palvelukokonaisuuksista kaupunkiseudun kunnissa sekä toiseksi selvittämällä, mitkä ovat edellytykset maksuttoman esiopetuksen järjestämiselle 5-vuotiaille. Lisäksi selvitystyössä tarkastellaan seudullisen yhteistyön tiivistäminen mahdollisuuksia. Selvitys toteutetaan yhteistyössä Perlaconin kanssa. Työ alkoi huhtikuussa 2019 ja valmistuu syksyllä.

Lue lisää: https://www.tampereenseutu.fi/ajankohtaista/selvitystyo-jos-esiopetus-alkaakin-viisivuotiaana/

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa