MDI selvittämään maksuttoman esiopetuksen laajentamisen edellytyksiä Tampereen seudulla

Selvitämme esiopetuksen nykytilaa, kustannuksia ja sekä maksuttoman esiopetuksen laajentamisen edellytyksiä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle. Selvityksessä kuvataan kaupunkiseudun kuntien esiopetuksen nykytilaa, kehitetään kuntien esiopetuksen toiminta- ja taloustietojen vertailtavuutta sekä arvioidaan 5-vuotiaiden maksuttoman, oppivelvollisuutta edeltävän esiopetuksen järjestämisen edellytyksiä Tampereen kaupunkiseudun kunnissa.

Suomalaista varhaiskasvatusta on kehitetty viime vuosina valtakunnallisesti monin tavoin. Lainsäädäntöä on uudistettu ja ohjaus on siirretty kasvatus- ja opetussektorille. Viimeaikaiset valtakunnalliset kokeilut ovat tähdänneet varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseen. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisessa tiekartassa vuosille 2017-2030 esitetään maksuttoman esiopetuksen laajentamista 5-vuotiaille yhtenä keinona nostaa osallistumisastetta, mutta toistaiseksi ei ole olemassa valtakunnallista mallia tai suositusta 5-vuotiaille tarkoitetusta esiopetuksesta. Esiopetuksen järjestämisen tavat ovat nykyiselläänkin moninaisia ja vaihtelevat suuresti sekä kuntien välillä että niiden sisällä.

MDI:n toteuttaman selvityksen tavoitteena on tukea esiopetuksen järjestämistä kaupunkiseudun kunnissa ensinnäkin tuottamalla ajantasainen kuvaus esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen muodostamista palvelukokonaisuuksista kaupunkiseudun kunnissa sekä toiseksi selvittämällä, mitkä ovat edellytykset maksuttoman esiopetuksen järjestämiselle 5-vuotiaille. Lisäksi selvitystyössä tarkastellaan seudullisen yhteistyön tiivistäminen mahdollisuuksia. Selvitys toteutetaan yhteistyössä Perlaconin kanssa. Työ alkoi huhtikuussa 2019 ja valmistuu syksyllä.

Lue lisää: https://www.tampereenseutu.fi/ajankohtaista/selvitystyo-jos-esiopetus-alkaakin-viisivuotiaana/

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa