MDI selvittämään maksuttoman esiopetuksen laajentamisen edellytyksiä Tampereen seudulla

Selvitämme esiopetuksen nykytilaa, kustannuksia ja sekä maksuttoman esiopetuksen laajentamisen edellytyksiä Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymälle. Selvityksessä kuvataan kaupunkiseudun kuntien esiopetuksen nykytilaa, kehitetään kuntien esiopetuksen toiminta- ja taloustietojen vertailtavuutta sekä arvioidaan 5-vuotiaiden maksuttoman, oppivelvollisuutta edeltävän esiopetuksen järjestämisen edellytyksiä Tampereen kaupunkiseudun kunnissa.

Suomalaista varhaiskasvatusta on kehitetty viime vuosina valtakunnallisesti monin tavoin. Lainsäädäntöä on uudistettu ja ohjaus on siirretty kasvatus- ja opetussektorille. Viimeaikaiset valtakunnalliset kokeilut ovat tähdänneet varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseen. Varhaiskasvatuksen valtakunnallisessa tiekartassa vuosille 2017-2030 esitetään maksuttoman esiopetuksen laajentamista 5-vuotiaille yhtenä keinona nostaa osallistumisastetta, mutta toistaiseksi ei ole olemassa valtakunnallista mallia tai suositusta 5-vuotiaille tarkoitetusta esiopetuksesta. Esiopetuksen järjestämisen tavat ovat nykyiselläänkin moninaisia ja vaihtelevat suuresti sekä kuntien välillä että niiden sisällä.

MDI:n toteuttaman selvityksen tavoitteena on tukea esiopetuksen järjestämistä kaupunkiseudun kunnissa ensinnäkin tuottamalla ajantasainen kuvaus esiopetuksen ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen muodostamista palvelukokonaisuuksista kaupunkiseudun kunnissa sekä toiseksi selvittämällä, mitkä ovat edellytykset maksuttoman esiopetuksen järjestämiselle 5-vuotiaille. Lisäksi selvitystyössä tarkastellaan seudullisen yhteistyön tiivistäminen mahdollisuuksia. Selvitys toteutetaan yhteistyössä Perlaconin kanssa. Työ alkoi huhtikuussa 2019 ja valmistuu syksyllä.

Lue lisää: https://www.tampereenseutu.fi/ajankohtaista/selvitystyo-jos-esiopetus-alkaakin-viisivuotiaana/

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa