MDI selvittämään eduskunnalle asuntopolitiikan kehittämiskohteita

MDI on vastuussa tutkimushankkeesta, jolla selvitetään miten asuntopolitiikkaa tulisi kehittää erityisesti pääkaupunkiseudulla ja miten nykyisissä asumisen tukijärjestelmissä on onnistuttu. Asuntopolitiikan keskeisenä huolena on nähty pääkaupunkiseudun merkittävät asunto-ongelmat liittyen muun muassa asumisen kalleuteen ja kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen vähyyteen. Myös asumisen tuet ovat olleet usein kritiikin kohteena. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka avulla päätöksenteossa on mahdollista lisätä kustannustehokkaasti asuntopolitiikan positiivisia vaikutuksia. Työn tilaaja on eduskunnan tarkastusvaliokunta. MDI tutkimuskumppaneina toimivat Seppo Laakso ja Henrik Lönnqvist. Tulokset valmistuvat kesäksi 2017.

Eduskunnan tiedote: https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/TrV_asuntopolitiikka_20161004.aspx

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne