MDI selvittää yhteistyörakenteita hyvinvoinnin ja sivistyksen alalla

Maakuntauudistuksen myötä syntyy uusi yhdyspinta perustettavien maakuntien ja kuntien välille. Maakuntiin siirtyvien tehtävien ja järjestämisvastuun lisäksi rajapinta on erityisen kiinnostava kuntiin jäävien tehtävien näkökulmasta. Tällaisia ovat erityisesti hyvinvoinnin edistäminen ja sivistyksen toimiala. MDI tekee pikaisella aikataululla selvityksen yhteistyön toimintamalleista hyvinvoinnin edistämisen ja sivistyssektorin toimissa. Selvityksen tavoitteena perehtyä kuntien ja maakunnallisten toimijoiden välisiin yhteyspintoihin ja kartoittaa olemassa olevaa osaamista, jota voidaan hyödyntää uusien yhteistyökäytäntöjen kehittämiseksi. Selvitys on osa VN TEAS -toimintaa. MDI:n kumppanina selvityksessä toimii Itä-Suomen yliopistoa Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia. Selvitys valmistuu kesäkuussa 2018.