MDI selvittää valtionosuusjärjestelmän kannustavuutta kuntien kasvuun ja kaavoitukseen

MDI jatkaa huippukiinnostavien valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeiden parissa. MDI:n johdolla tutkitaan tämän vuoden aikana valtionosuusjärjestelmän kannustavuutta kuntien kasvuun ja kaavoitukseen. Työssä laaditaan katsaus valtionosuusjärjestelmän toimintaan teorian ja empirian pohjalta, ja tarkastellaan hyvän valtionosuusjärjestelmän piirteitä sekä selvitetään syntyviä kannustimia asukasvalinnoille. Selvityksessä tehdään empiirinen tilastollisiin menetelmiin perustuva tutkimus eri tyyppisten kuntien – niin kasvavien kaupunkiseutujen kuin väestöään menettävien pikkukuntien asuntotuotantoon, muuttoliikkeeseen ja väestörakenteeseen vaikuttavista tekijöistä Suomessa. Työssä tehdään pohjoismaihin ja läntisiin Euroopan maihin kohdistuva katsaus kansainvälisistä esimerkeistä ja hyvistä käytännöistä valtionosuusjärjestelmiä ja sitä vastaavista käytännöistä. Kesällä tehdään simulointimallin avulla näkemys valtionosuusjärjestelmän vaihtoehtoisista instrumenteista ja niiden vaikutuksista, ja tehdään ehdotuksia järjestelmän kehittämismahdollisuuksista. Olennainen kysymys selvityksessä kuuluu, onko valtionosuusjärjestelmä oikea kanava kannustaa kuntia lisäämään asuntotuotantoa. Työ tehdään yhteistyössä Kaupunkitutkimus TA:n kanssa, eli samalla joukolla, joka sai syksyllä 2017 valmiiksi eduskunnalle asuntopolitiikan arvioinnin. Tutkimus on VN TEAS-hanke, ja se esiintyy myös nimellä VAKKA. Työn päätilaaja on VM, mukana ovat myös VNK ja YM. Työ valmistuu vuoden 2018 aikana.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa