MDI selvittää valtionosuusjärjestelmän kannustavuutta kuntien kasvuun ja kaavoitukseen

MDI jatkaa huippukiinnostavien valtioneuvoston selvitys- ja tutkimushankkeiden parissa. MDI:n johdolla tutkitaan tämän vuoden aikana valtionosuusjärjestelmän kannustavuutta kuntien kasvuun ja kaavoitukseen. Työssä laaditaan katsaus valtionosuusjärjestelmän toimintaan teorian ja empirian pohjalta, ja tarkastellaan hyvän valtionosuusjärjestelmän piirteitä sekä selvitetään syntyviä kannustimia asukasvalinnoille. Selvityksessä tehdään empiirinen tilastollisiin menetelmiin perustuva tutkimus eri tyyppisten kuntien – niin kasvavien kaupunkiseutujen kuin väestöään menettävien pikkukuntien asuntotuotantoon, muuttoliikkeeseen ja väestörakenteeseen vaikuttavista tekijöistä Suomessa. Työssä tehdään pohjoismaihin ja läntisiin Euroopan maihin kohdistuva katsaus kansainvälisistä esimerkeistä ja hyvistä käytännöistä valtionosuusjärjestelmiä ja sitä vastaavista käytännöistä. Kesällä tehdään simulointimallin avulla näkemys valtionosuusjärjestelmän vaihtoehtoisista instrumenteista ja niiden vaikutuksista, ja tehdään ehdotuksia järjestelmän kehittämismahdollisuuksista. Olennainen kysymys selvityksessä kuuluu, onko valtionosuusjärjestelmä oikea kanava kannustaa kuntia lisäämään asuntotuotantoa. Työ tehdään yhteistyössä Kaupunkitutkimus TA:n kanssa, eli samalla joukolla, joka sai syksyllä 2017 valmiiksi eduskunnalle asuntopolitiikan arvioinnin. Tutkimus on VN TEAS-hanke, ja se esiintyy myös nimellä VAKKA. Työn päätilaaja on VM, mukana ovat myös VNK ja YM. Työ valmistuu vuoden 2018 aikana.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen