MDI selvittää maaseudun kehittämisen vaikuttavuuden

MDI pureutuu kumppaneidensa kanssa paikallisen, alueellisen ja kansallisen maaseudun kehittämisen vaikuttavuuteen ja sen mittaamiseen. Tarkastelu eroaa aiemmista selvityksistä, sillä nyt analysoidaan kerralla koko kehittämisen työkalupakin toimivuutta yksittäisten välineiden tutkimisen sijaan. Olennaista on, kuinka hyvin vuorovaikutus eri tasojen välillä toimii ja tukevatko toimet toisiaan. Työ valmistuu syksyllä 2015. Selvityksessä paikallisen tason analyysistä vastaa Ruralia, alueelliseen tasoon perehtyy Avaintaito ja kansalliseen tasoon syventyy Spatia. MDI vastaa työn kokonaisuudesta sekä osallistuu kaikkien tasojen arviointiin. 

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin