MDI selvittää maaseudun kehittämisen vaikuttavuuden

MDI pureutuu kumppaneidensa kanssa paikallisen, alueellisen ja kansallisen maaseudun kehittämisen vaikuttavuuteen ja sen mittaamiseen. Tarkastelu eroaa aiemmista selvityksistä, sillä nyt analysoidaan kerralla koko kehittämisen työkalupakin toimivuutta yksittäisten välineiden tutkimisen sijaan. Olennaista on, kuinka hyvin vuorovaikutus eri tasojen välillä toimii ja tukevatko toimet toisiaan. Työ valmistuu syksyllä 2015. Selvityksessä paikallisen tason analyysistä vastaa Ruralia, alueelliseen tasoon perehtyy Avaintaito ja kansalliseen tasoon syventyy Spatia. MDI vastaa työn kokonaisuudesta sekä osallistuu kaikkien tasojen arviointiin. 

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio