MDI selvittää Lahden seudun kilpailukyvyn

MDI tekee Lahden seudun kilpailukykyselvityksen. Selvitys perustuu tilastomurskaukseen sekä strategioiden laadulliseen analyysiin, jossa päähuomio on rakennemuutoksiin reagoimisessa. Vertailu tehdään Jyväskylän, Kuopion, Joensuun, Porin sekä HHT-käytävän varrella olevien Helsingin, Hämeenlinnan ja Tampereen seutuihin. Tilastotyöstä vastaa suurelta osin MDI:n aluepoliittinen neuvonantaja Timo Aro. Selvitys valmistuu elokuun alkuun mennessä, ja sen on tilannut Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy. 

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa