MDI rakentamassa tulevaisuuden maakuntapalveluja Kymenlaaksossa

Maakuntauudistus on nyt iskenyt kenttään toden teolla. Maakuntien ympäri Suomen on käynnistettävä valmistelutyö tulevaisuuden tehtävistä vielä ennen kesälomia. Muutamat maakunnat ovat jo käynnistäneet työnsä. Eilen 26.5. MDI käynnisti sparrauksen Kymenlaaksossa, jossa työstetään maakuntapalvelujen tulevaisuuskuvaa. Kymenlaaksossa maakuntapalvelujen projektiryhmässä ovat edustettuina liitto, ELY-keskus, pelastuslaitos, sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, maaseutupalvelut sekä henkilöstöjärjestöt. Maakuntapalveluiden projektiryhmän tehtävänä on uudelle maakunnalle tulevien ns. non-sote-palvelujen valmistelu ja kehittäminen. Työskentely tapahtuu yhteisen tulevaisuuskuvan rakentamisen kautta, mistä peruutellaan lähemmäs nykypäivää. Lopuksi laaditaan kuva siirtyvistä palveluista ja tehtävistä, minkä pohjalta valmistellaan uudet, yhteiset toimintamallit. Ryhmän seuraavat kokoontumiset ovat 19.8 ja 19.10. Työn tilaaja on Kymenlaakson liitto.