MDI piirtää visiota ja tiekarttaa Helsingille

Matkailu on kehittynyt yhdeksi maailman suurimmaksi ja nopeimmin kasvavaksi toimialaksi. Sillä on potentiaalia luoda Helsingissä ja merkittävästi uutta työtä ja toimeentuloa, kunhan kehittämistoimissa huomioidaan murrostiloja aiheuttavat megatrendit. Helsingin kaupunki on tilannut MDI:n laatimaan matkailun ja tapahtumien visiotyön, jonka tiekartassa hahmotetaan, millä tavalla matkailun toimijakentässä saadaan aikaan yhteisiä samansuuntaisia toimia, jotka luovat lisäarvoa kaikille. Hanke huipentuu Amazing race -hackathoniin, jossa MDI muodostaa yhdessä alan toimijoiden ja visionäärien kanssa näkemyksen Helsingin matkailun ja tapahtumien tulevaisuuden suunnasta.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin