MDI piirtää visiota ja tiekarttaa Helsingille

Matkailu on kehittynyt yhdeksi maailman suurimmaksi ja nopeimmin kasvavaksi toimialaksi. Sillä on potentiaalia luoda Helsingissä ja merkittävästi uutta työtä ja toimeentuloa, kunhan kehittämistoimissa huomioidaan murrostiloja aiheuttavat megatrendit. Helsingin kaupunki on tilannut MDI:n laatimaan matkailun ja tapahtumien visiotyön, jonka tiekartassa hahmotetaan, millä tavalla matkailun toimijakentässä saadaan aikaan yhteisiä samansuuntaisia toimia, jotka luovat lisäarvoa kaikille. Hanke huipentuu Amazing race -hackathoniin, jossa MDI muodostaa yhdessä alan toimijoiden ja visionäärien kanssa näkemyksen Helsingin matkailun ja tapahtumien tulevaisuuden suunnasta.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio