MDI mukana tarkastelemassa ja arvioimassa työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisia kokeiluja

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellisten kokeilujen tavoitteena on ollut vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä ja nostaa työllisyysastetta. Kokeilujen tarkoituksena on ollut myös valmistautua uuteen maakuntamalliin ja sen myötä muuttuvaan tuottajarakenteeseen, kehittää asiakaslähtöisiä työllisyys- ja yrittäjyyspalveluja ja uudenlaisia palvelujen tuottamistapoja sekä lisätä asiakkaille tarjottavaa lähipalvelua.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan Yrittäjyyttä ja työllisyyttä (YTYÄ) maakuntiin -hanke seurasi ja arvioi kokeiluja näiden tavoitteiden osalta. Tutkimuskonsortion muodostivat Demos Helsinki, MDI ja Common Dialogues. Kokeilut päättyivät vuoden 2018 loppuun ja YTYÄ-hankkeen 7.1.2019 julkaistu raportti tuo esille kokemuksia alueellisista kokeiluista sekä oppeja palvelujen kokeilevasta kehittämisestä.

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueelliset kokeilut ovat olleet merkittävä ja osin laajaa keskustelua herättänyt toimenpidekokonaisuus valtakunnallisessa työvoima- ja yrityspalvelujärjestelmän kehittämisessä. Alueellisissa kokeiluissa pyrittiin luomaan asiakaslähtöisiä malleja kokeilevan kehittämisen näkökulmasta, joten tarkastelu keskittyi pääasiassa laadulliseen arviontiin. Kaikkineen kokeilujen toteutuksesta saatiin jo niiden toimeenpanoaikana monia hyviä kokemuksia ja oppeja julkisten työvoimapalveluiden ja koko työllisyyspalvelujärjestelmää koskevaan kehittämiseen sekä kokeilutoiminnan kehittämiseen.

Koko raportin löydät täältä.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen