MDI mukana selvittämässä maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 tuloksia ja vaikutuksia maatalousalan kilpailukykyyn

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 tavoitellaan maatalousalan kilpailukyvyn vahvistamista useiden eri toimenpiteiden kautta. MDI:n ja Pellervon taloustutkimus PTT:n toteuttamassa selvityksessä arvioidaan kehittämisohjelman vaikutuksia maatalousalan kilpailukykyyn. MDI toimii työssä PTT:n alihankkijana. Työ pohjautuu pääosin seuranta- ja tilastotiedon analysointiin ja siinä pyritään käyttämään kontrafaktuaalista arviointiotetta. Arviointi toteutetaan kolmessa osassa. Vuonna 2017 toteutetaan maaseudun kehittämisohjelman tuloksellisuusselvitys ja vuonna 2019 vaikuttavuusselvitys. Vuonna 2018 tehdään väliraportti. Työ valmistuu keväällä 2019. Työn tilaajana on maa- ja metsätalousministeriö.