MDI mukana rakentamassa visiota Itämerelle 2030

MDI tekee syksyksi Spatial Foresightin kumppanina tulevaisuuskatsauksen Itämeren piirissä. Työssä kartoitetaan keskeiset haasteet ja mahdollisuudet, jotka vaikuttavat Itämeren kehitykseen. Keskeiset tarkasteltavat teemat ovat talous, teknologia, yhteiskunta, ympäristö ja geopolitiikka. Työn tulokset esitellään EU:n seitsemännessä Itämeristrategiafoorumissa Tukholmassa 8.-9. marraskuuta 2016. Strategiafoorumi on valtioiden välinen korkean profiilin tapaaminen, jossa keskitytään tulevaisuuden vision 2030 luomiseen Itämeren alueelle. Työn tilaaja on Tillväxtverket Ruotsista.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa