MDI mukana rakentamassa visiota Itämerelle 2030

MDI tekee syksyksi Spatial Foresightin kumppanina tulevaisuuskatsauksen Itämeren piirissä. Työssä kartoitetaan keskeiset haasteet ja mahdollisuudet, jotka vaikuttavat Itämeren kehitykseen. Keskeiset tarkasteltavat teemat ovat talous, teknologia, yhteiskunta, ympäristö ja geopolitiikka. Työn tulokset esitellään EU:n seitsemännessä Itämeristrategiafoorumissa Tukholmassa 8.-9. marraskuuta 2016. Strategiafoorumi on valtioiden välinen korkean profiilin tapaaminen, jossa keskitytään tulevaisuuden vision 2030 luomiseen Itämeren alueelle. Työn tilaaja on Tillväxtverket Ruotsista.