MDI mukana Outokaira Tuottamhan -toimintaryhmän strategiapäivillä

MDI fasilitoi Outokaira Tuottamhan Leader-ryhmän strategiapäivät, joita ennen toteutettiin kysely ryhmän asiakkaille, hallitukselle ja työntekijöille. Strategiapäivien aikana käytiin läpi ryhmän työn onnistumiset, haasteet sekä kehittämiskohteet Outokairan hallituksen kanssa. Strategiapäivien tavoitteena on käydä läpi Outokairan paikallisen kehittämisstrategian tilannetta, arvioida strategian toteutumista sekä tunnistaa hyvät käytännöt ja kehittämistarpeet.