MDI laati kahdeksan avainmuuttujan kartogrammit kasvukolmion alueesta

Helsingin, Tampereen ja Turun välisen kasvukolmion alueen kansallinen merkitys on suuri kaikilla keskeisillä kasvuun, hyvinvointiin ja osaamiseen liittyvillä tunnusluvuilla.  Kasvukolmion alueen kansallista merkitystä kuvataan eri tunnusluvuilla kahdeksan kartogrammin avulla.