MDI laati kahdeksan avainmuuttujan kartogrammit kasvukolmion alueesta

Helsingin, Tampereen ja Turun välisen kasvukolmion alueen kansallinen merkitys on suuri kaikilla keskeisillä kasvuun, hyvinvointiin ja osaamiseen liittyvillä tunnusluvuilla.  Kasvukolmion alueen kansallista merkitystä kuvataan eri tunnusluvuilla kahdeksan kartogrammin avulla.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin