MDI laati Hämeenlinnan ja Janakkalan elinkeinoalueiden kehittämistä palvelevan kartaston

MDI laati Hämeenlinnan kaupungille ja Janakkalan kunnalle visuaalisen diasarjan ja kartaston, joka palvelee vaikuttavalla tavalla elinkeinoalueiden kehittämiseen liittyviä yleisiä viestinnällisiä ja edun ajamiseen liittyviä tarpeita. Valmis materiaali oli tiivis visuaalinen diasarja ja kartasto, jonka avulla on mahdollista esitellä elinkeinoalueiden tarjoamia mahdollisuuksia tuntemattomille avaintahoille. Työ sisälsi datan keruun, analysoinnin ja tiiviin visuaalisen diasarjan ja kartaston laatimisen kolmostien mahdollisuuksista Hämeenlinnan ja Janakkalan yhteisten elinkeinoalueiden kannalta.