MDI kokoaa alueiden suunnitelmat EU:n elpymisvälineen käytöstä

Suomi on saamassa osansa EU:n 750 miljardin euron elpymispaketista. Marinin hallitus linjasi budjettiriihessä Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, joka laaditaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen suuntaamiseksi. Ohjelma valmistellaan tiiviissä yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken.

Osana valmistelua järjestetään ministerivetoinen maakuntakierros, jonka tavoitteena on kerätä alueiden toimijoiden näkemyksiä ja hankeideoita uudistuksista ja investoinneista sekä keskustella siitä, mihin EU:n elpymisrahoitusta pitäisi käyttää. Samalla alueiden toimijoille halutaan antaa yhtenäinen kokonaiskuva Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteistä, reunaehdoista ja käytännön valmistelusta.

Rakennuksia Jyväskylässä.
Maakuntakierros suuntaa Jyväskylään 8.10. Kuva: Anssi Kumpula.

MDI on mukana maakuntakierroksella ja fasilitoimassa keskustelua. Ministereiden ja virkakunnan puheenvuorojen jälkeen kuullaan alueiden ääntä suunnitelmien, odotusten ja kysymysten muodossa. Kierros alkoi Pohjois-Pohjanmaalta maanantaina 21.9. ja päättyy 20.10. Tämän jälkeen alueiden suunnitelmat kootaan yhteen pakettiin kyselyn kautta, ja kokonaisuus esitellään kierroksen yhteenvetotilaisuudessa Helsingissä 28.10.2020.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaa valmistellaan nopealla aikataululla. MDI päivittää jatkuvasti tietoa ohjelman valmistelusta ja aluekierroksen aikana kerätystä aineistosta projektisivulle https://www.mdi.fi/maakuntakiertue2020.