MDI kokoaa alueiden suunnitelmat EU:n elpymisvälineen käytöstä

Suomi on saamassa osansa EU:n 750 miljardin euron elpymispaketista. Marinin hallitus linjasi budjettiriihessä Suomen kestävän kasvun ohjelmasta, joka laaditaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksen suuntaamiseksi. Ohjelma valmistellaan tiiviissä yhteistyössä kansallisten ja alueellisten toimijoiden kesken.

Osana valmistelua järjestetään ministerivetoinen maakuntakierros, jonka tavoitteena on kerätä alueiden toimijoiden näkemyksiä ja hankeideoita uudistuksista ja investoinneista sekä keskustella siitä, mihin EU:n elpymisrahoitusta pitäisi käyttää. Samalla alueiden toimijoille halutaan antaa yhtenäinen kokonaiskuva Suomen kestävän kasvun ohjelman painopisteistä, reunaehdoista ja käytännön valmistelusta.

Rakennuksia Jyväskylässä.
Maakuntakierros suuntaa Jyväskylään 8.10. Kuva: Anssi Kumpula.

MDI on mukana maakuntakierroksella ja fasilitoimassa keskustelua. Ministereiden ja virkakunnan puheenvuorojen jälkeen kuullaan alueiden ääntä suunnitelmien, odotusten ja kysymysten muodossa. Kierros alkoi Pohjois-Pohjanmaalta maanantaina 21.9. ja päättyy 20.10. Tämän jälkeen alueiden suunnitelmat kootaan yhteen pakettiin kyselyn kautta, ja kokonaisuus esitellään kierroksen yhteenvetotilaisuudessa Helsingissä 28.10.2020.

Suomen kestävän kasvun ohjelmaa valmistellaan nopealla aikataululla. MDI päivittää jatkuvasti tietoa ohjelman valmistelusta ja aluekierroksen aikana kerätystä aineistosta projektisivulle https://www.mdi.fi/maakuntakiertue2020.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa