MDI kerää valtakunnallisella kuntakyselyllä näkemyksiä 11 000 kunnanvaltuutetulta ja johtavalta viranhaltijalta

Kunnat jatkavat suurta muuttumistaan. Sote- ja maakuntauudistuksen myllerryksessä tarvitaan yhteen koottua kuntien näkemystä muuttuvaan maailmaan ja toimintaympäristöön. MDI toteuttaa kolmatta kertaa valtakunnallisen kuntakyselyn kaikkien Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille. Kyselyn avulla kunnat saavat vertailukelpoista tietoa omasta tilanteestaan suhteessa muihin kuntiin ja maakuntiin. Tulokset tiedetään lokakuun loppupuolella ja ne tulevat palvelemaan niin kuntien omaa strategiatyötä ja kehittämistä kuin kansallista uudistusten valmistelua.

Vastaaminen on kovaa vauhtia meneillään. Alustavien havaintojen perusteella kuntien kehitysnäkymissä viisari osoittaa viime vuoden tapaan jo reilusti plussalle, mutta sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksiin negatiivisesti suhtautuvien määrä on kasvanut edellisvuodesta. Oman alueen elinvoimapolitikan onnistumista arvioidaan hieman viime vuotta paremmaksi, mutta maakunnan toimia elinvoiman vahvistamiseksi taas edellisvuotta heikommaksi. Mitä laajemmasta yhteistyöalueesta on kyse, sitä heikommat arviot annetaan elinvoimapolitiikan onnistumiselle. Huolta aiheuttaa erityisesti luottamus oman alueen kuntien välillä. Käynnistyneen valtuustokauden tärkeimpänä tavoitteena näyttää vastausten perusteella olevan yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen. Lisäksi työllisyyden hoitoon ja työpaikkojen kasvuun halutaan satsata kunnissa entistä enemmän. Kuntatalouden tilaan ollaan vastausten mukaan tartuttu vakavasti, mutta mm. ilmastonmuutoksen vaatimiin toimiin, monipaikkaisuuden lisääntymiseen ja äänestysaktiivisuuden laskuun kunnat eivät ole vielä varautuneet kovinkaan hyvin. Kyselyn lopullisista tuloksista kuulet seuraavassa uutiskirjeessä.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa