MDI kerää valtakunnallisella kuntakyselyllä näkemyksiä 11 000 kunnanvaltuutetulta ja johtavalta viranhaltijalta

Kunnat jatkavat suurta muuttumistaan. Sote- ja maakuntauudistuksen myllerryksessä tarvitaan yhteen koottua kuntien näkemystä muuttuvaan maailmaan ja toimintaympäristöön. MDI toteuttaa kolmatta kertaa valtakunnallisen kuntakyselyn kaikkien Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille. Kyselyn avulla kunnat saavat vertailukelpoista tietoa omasta tilanteestaan suhteessa muihin kuntiin ja maakuntiin. Tulokset tiedetään lokakuun loppupuolella ja ne tulevat palvelemaan niin kuntien omaa strategiatyötä ja kehittämistä kuin kansallista uudistusten valmistelua.

Vastaaminen on kovaa vauhtia meneillään. Alustavien havaintojen perusteella kuntien kehitysnäkymissä viisari osoittaa viime vuoden tapaan jo reilusti plussalle, mutta sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksiin negatiivisesti suhtautuvien määrä on kasvanut edellisvuodesta. Oman alueen elinvoimapolitikan onnistumista arvioidaan hieman viime vuotta paremmaksi, mutta maakunnan toimia elinvoiman vahvistamiseksi taas edellisvuotta heikommaksi. Mitä laajemmasta yhteistyöalueesta on kyse, sitä heikommat arviot annetaan elinvoimapolitiikan onnistumiselle. Huolta aiheuttaa erityisesti luottamus oman alueen kuntien välillä. Käynnistyneen valtuustokauden tärkeimpänä tavoitteena näyttää vastausten perusteella olevan yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen. Lisäksi työllisyyden hoitoon ja työpaikkojen kasvuun halutaan satsata kunnissa entistä enemmän. Kuntatalouden tilaan ollaan vastausten mukaan tartuttu vakavasti, mutta mm. ilmastonmuutoksen vaatimiin toimiin, monipaikkaisuuden lisääntymiseen ja äänestysaktiivisuuden laskuun kunnat eivät ole vielä varautuneet kovinkaan hyvin. Kyselyn lopullisista tuloksista kuulet seuraavassa uutiskirjeessä.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla