MDI kehittämään asemanseutujen palveluja

 Asemanseudut ovat nousseet kaupunkien kehittämisessä kupliviksi ja kiinnostaviksi keitaiksi, joiden ympärille voidaan suunnitella monenlaisia palveluja liikkumisen helpottamiseksi ja asukkaiden palvelemiseksi. Suomen kasvukäytävä on tilannut MDI:ltä loppuvuoden aikana toteutettavan pilotin, jonka tavoitteena on haravoida mahdollisia palveluja ja palveluntarjoajia sekä kartoittaa ihmisten kiinnostusta palvelujen käyttöön. Pilotin aikana toteutetaan asukkaita, liikkujia ja palveluntarjoajia aktivoivat stationhackathon-tapahtumat Seinäjoella ja Riihimäellä. Pilotin tulokset jäävät elämään koko kasvukäytävän alueelle. MDI toteuttaa työn yhteistyössä First Round Oy:n kanssa.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa