MDI kehittää taiteen ja kulttuurin tilasto- ja tietoperustaa

MDI toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriölle taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperustan kehittämishankkeen. Taiteen ja kulttuurin toimialan tietoperustan kehittäminen on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025:n tavoitteista ja olennainen osa kulttuurin ja taiteen muita strategisia tavoitteita, kuten esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistusta. Tavoitteena on, että kerättävät tiedot ja tuotettavat tilastot ovat relevantteja ja riittävän yhdenmukaisia sekä kulttuurin eri alojen osalta että kulttuuripolitiikan kokonaisseurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin kannalta.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin