MDI kehittää taiteen ja kulttuurin tilasto- ja tietoperustaa

MDI toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriölle taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperustan kehittämishankkeen. Taiteen ja kulttuurin toimialan tietoperustan kehittäminen on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025:n tavoitteista ja olennainen osa kulttuurin ja taiteen muita strategisia tavoitteita, kuten esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistusta. Tavoitteena on, että kerättävät tiedot ja tuotettavat tilastot ovat relevantteja ja riittävän yhdenmukaisia sekä kulttuurin eri alojen osalta että kulttuuripolitiikan kokonaisseurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin kannalta.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa