MDI kehittää taiteen ja kulttuurin tilasto- ja tietoperustaa

MDI toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriölle taiteen ja kulttuurin toimialan tilasto- ja tietoperustan kehittämishankkeen. Taiteen ja kulttuurin toimialan tietoperustan kehittäminen on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025:n tavoitteista ja olennainen osa kulttuurin ja taiteen muita strategisia tavoitteita, kuten esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistusta. Tavoitteena on, että kerättävät tiedot ja tuotettavat tilastot ovat relevantteja ja riittävän yhdenmukaisia sekä kulttuurin eri alojen osalta että kulttuuripolitiikan kokonaisseurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin kannalta.