MDI kartoitti Hämeenkyrön alueellista asemaa ja kasvupotentiaalia

MDI laati visuaalisen diasarjan Hämeenkyrön alueelliseen asemaan ja kasvupotentiaaliin liittyvistä kehitystiedoista ja analyyseistä. Nykyisen aseman määritteleminen mahdollistaa tulevaan kehitykseen liittyvät oletukset ja skenaariot. Diasarjassa hyödynnettiin mahdollisimman paljon kartta-aineistoja ja muita graafeja visuaalisuuden lisäämiseksi. Projekti liittyi laajempaan Hämeenkyrön kunnan elinkeinopoliittisten vahvuuksien tunnistamiseen ja elinvoiman vahvistamiseen liittyvään Pirkanmaan liiton hallinnoimaan kokonaisuuteen. Projektiin kerättiin tilastotietoa Hämeenkyrön saavutettavuudesta, väestönkehityksestä, työssäkäyntialueesta sekä Hämeenkyrön läpi kulkevasta liikennevirrasta, jotka kaikki osaltaan luovat Hämeenkyrön tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Projektissa analysoitiin tietoa olemassa olevista kehitysedellytyksistä sekä uusien kasvavien kehitysnäkymien mahdollisuuksista. Lisäksi työssä etsittiin mahdollisuuksia uuden yritystoiminnan houkuttelemiseksi alueelle.