MDI ideoi: Porkkalasta uusi puutarhakaupunki Suomeen?

MDI:n on kevään aikana päässyt tuulettamaan uusi kunta –ajatuksia Porkkalan kaupungin ympärillä. Kuntakenttä vaatii mullistusta – uutta ajattelua, kokeiluja ja toimintatapoja. Yhden kunnan malli on Suomessa ohi. Meidän on löydettävä uudella hallituskaudella erilaisia ratkaisuja eri puolilla Suomea – erityyppisillä alueilla toimivat erilaiset mallit. Inkoon, Kirkkonummen ja Siuntion muodostama Porkkala on oiva uusi kunta -ajattelun kokeilualusta, ollen samalla malli suurten kaupunkiseutujen kehysalueilla tehtäville ratkaisuille. Idean alullepanijoita ovat olleet professori Heikki A. Reenpää, Kaj-Gustaf Bergh ja Antti Herlin. Idea julkistettiin Reenpään tilalla Loviselundissa 11.6.2015. Kesän aikana kootaan kansalaisvaltuuskuntaa ideaa jatkojalostamaan.

Raportti suomeksi Uuden kaupungin malli case Porkkala (PDF)

Rapport på svenska Modell för en ny stad case Porkala (PDF)

Lisätietoja: www.porkkala.info