MDI avasi haettavaksi aluekehittämisen graduapurahat

MDI avasi haettavaksi aluekehittämiseen liittyvien akateemisten opinnäytetöiden apurahat. Mahdollisia opinnäytetöiden sisältöjä voivat olla esimerkiksi kuntarakenne, kuntien yhteistyö ja kuntien kehittäminen, alueellisten innovaatioympäristöjen analyysi ja kehittäminen, paikkaperustainen kehittäminen (place-based policy) kaupungeissa tai maaseudulla, alueiden uudistuminen ja kehittämisen kyvykkyydet, verkostomainen aluekehittäminen ja verkostojen johtaminen, joukkoistaminen, aluekehittämisen ohjelmien tai hankkeiden arviointi ja vaikuttavuustutkimus tai kehittämisen (esim. kokeileva ja nopea kehittäminen) ja fasilitoinnin menetelmät.

Hakemuksia tutkimussuunnitelmineen odotetaan 31.1.2015 mennessä osoitteeseen info@mdi.fi. MDI tekee päätökset apurahan saajista 15.2.2015 mennessä.

Lisätietoja: Tommi Ranta, 040 588 2839, tommi.ranta(a)mdi.fi.