MDI avasi haettavaksi aluekehittämisen graduapurahat

MDI avasi haettavaksi aluekehittämiseen liittyvien akateemisten opinnäytetöiden apurahat. Mahdollisia opinnäytetöiden sisältöjä voivat olla esimerkiksi kuntarakenne, kuntien yhteistyö ja kuntien kehittäminen, alueellisten innovaatioympäristöjen analyysi ja kehittäminen, paikkaperustainen kehittäminen (place-based policy) kaupungeissa tai maaseudulla, alueiden uudistuminen ja kehittämisen kyvykkyydet, verkostomainen aluekehittäminen ja verkostojen johtaminen, joukkoistaminen, aluekehittämisen ohjelmien tai hankkeiden arviointi ja vaikuttavuustutkimus tai kehittämisen (esim. kokeileva ja nopea kehittäminen) ja fasilitoinnin menetelmät.

Hakemuksia tutkimussuunnitelmineen odotetaan 31.1.2015 mennessä osoitteeseen info@mdi.fi. MDI tekee päätökset apurahan saajista 15.2.2015 mennessä.

Lisätietoja: Tommi Ranta, 040 588 2839, tommi.ranta(a)mdi.fi. 

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa