MDI avasi haettavaksi aluekehittämisen graduapurahat

MDI avasi haettavaksi aluekehittämiseen liittyvien akateemisten opinnäytetöiden apurahat. Mahdollisia opinnäytetöiden sisältöjä voivat olla esimerkiksi kuntarakenne, kuntien yhteistyö ja kuntien kehittäminen, alueellisten innovaatioympäristöjen analyysi ja kehittäminen, paikkaperustainen kehittäminen (place-based policy) kaupungeissa tai maaseudulla, alueiden uudistuminen ja kehittämisen kyvykkyydet, verkostomainen aluekehittäminen ja verkostojen johtaminen, joukkoistaminen, aluekehittämisen ohjelmien tai hankkeiden arviointi ja vaikuttavuustutkimus tai kehittämisen (esim. kokeileva ja nopea kehittäminen) ja fasilitoinnin menetelmät.

Hakemuksia tutkimussuunnitelmineen odotetaan 31.1.2015 mennessä osoitteeseen info@mdi.fi. MDI tekee päätökset apurahan saajista 15.2.2015 mennessä.

Lisätietoja: Tommi Ranta, 040 588 2839, tommi.ranta(a)mdi.fi. 

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous