MDI arvioimaan rakennerahasto-ohjelmaa vuoteen 2019

MDI:n johtama konsortio on voittanut kilpailutuksen ja tullut valituksi Suomen rakennerahasto-ohjelman arvioinnin toteuttajaksi. Konsortiossa ovat mukana MDI:n lisäksi Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, TK-Eval ja Kuntoutussäätiö. Arviointi käynnistyy loppuvuoden 2016 aikana ja jatkuu aina 2019 kesään saakka. Arvioinnin toimeksiantaja on työ- ja elinkeinoministeriö.

Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, kanavoi EU:lta tukea Suomeen noin 1,3 miljardia euroa. Yhdessä kansallisen vastinrahan kanssa tämä tarkoittaa 2,6 miljardin euron rahoituspottia, joka käytetään mm. pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen, työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden vahvistamiseen sekä koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen. Lisätietoja rakennerahasto-ohjelmasta TEM:n sivuilta.