MDI arvioimaan rakennerahasto-ohjelmaa vuoteen 2019

MDI:n johtama konsortio on voittanut kilpailutuksen ja tullut valituksi Suomen rakennerahasto-ohjelman arvioinnin toteuttajaksi. Konsortiossa ovat mukana MDI:n lisäksi Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, TK-Eval ja Kuntoutussäätiö. Arviointi käynnistyy loppuvuoden 2016 aikana ja jatkuu aina 2019 kesään saakka. Arvioinnin toimeksiantaja on työ- ja elinkeinoministeriö.

Suomen rakennerahasto-ohjelma, Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020, kanavoi EU:lta tukea Suomeen noin 1,3 miljardia euroa. Yhdessä kansallisen vastinrahan kanssa tämä tarkoittaa 2,6 miljardin euron rahoituspottia, joka käytetään mm. pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen, työllisyyden ja työvoiman liikkuvuuden vahvistamiseen sekä koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen. Lisätietoja rakennerahasto-ohjelmasta TEM:n sivuilta.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa