MDI arvioimaan luomualan kehittämisohjelmaa

Luomualan kehittämisohjelmasta ja luomualan kehittämisen tavoitteista vuoteen 2020 mennessä annettiin valtioneuvoston periaatepäätös toukokuussa 2013. Luomualan kehittämisohjelman tavoitteena on lisätä luomutuotantoa, monipuolistaa kotimaisten luomutuotteiden valikoimaa sekä parantaa luomuruoan saatavuutta vähittäiskaupoissa ja ammattikeittiöissä.

MDI:llä on ilo ja kunnia päästä arvioimaan maa-ja metsätalousministeriön toimeksiannosta luomualan kehittämisohjelman toteutusta sekä tähänastisia saavutuksia. Arviointi toteutetaan yhdessä TK-Evalin kanssa. Arvioinnin lisäksi kehitetään tulevaisuutta: miten luomuohjelmaa ja -alaa kannattaisi kehittää tulevalla ohjelmakaudella. Arviointi toteutetaan kehittävällä ja vuorovaikutuksella otteella ja aineistoa kerätään haastattelujen ja kyselyn lisäksi alueellisten työpajojen avulla. Arviointi valmistuu syys-lokakuussa 2018.

Lisätietoa arvioinnista: www.mdi.fi/luomuarviointi