MDI arvioi Pohjois-Suomen maakuntaohjelmat 2014–2017

MDI toteutti syksyn 2016 aikana Pohjois-Suomen maakuntien – Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan – maakuntaohjelmien ulkopuolisen arvioinnin. Arviointi toteutettiin maakunnille yhteisenä prosessina, ja se kohdistui maakuntaohjelmien vaikuttavuuteen ja koko maakunnallisen aluekehittämisjärjestelmän toimivuuteen. Arvioinnin päätavoite oli selvittää kunkin maakuntaohjelman tuloksellisuus ja vaikuttavuus, tulosten ja vaikutusten saavuttamista tukeneet ja haitanneet tekijät sekä arvioinnin tekijöiden näkemykset siitä, miten tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin parantaa. Lisäksi työssä kiinnitettiin huomiota maakunnalliseen ennakointiin ja resilienssin tarkasteluun sekä vähähiilisyyden ja ilmastovastuullisuuden edistämiseen. Aineistoa kerättiin jokaisessa maakunnassa dokumenttien lisäksi kyselyin ja haastatteluin. Lisäksi jokaisessa maakunnassa järjestettiin työpaja, jossa käytiin läpi arviointihavaintoja, syvennettiin alustavia löydöksiä sekä haastettiin arvioinnin pohjalta maakuntia kaikkein kiperimmistä kysymyksistä. Kaikille maakunnille yhteiset kehittämissuositukset olivat

  • Maakunnallinen aluekehittämistyö kohti rullaavaa strategiaprosessia
  • Eroon ylidemokratisoitumisesta valintojen tekemisessä ja osallistumisessa
  • Digiloikka maakuntaohjelmiin
  • Yhteistyötä tulee optimoida, ei maksimoida
  • Vähähiilisyydelle ja ilmastovastuullisuudelle merkitys, maastoutus ja tulkinta joka maakuntaan
  • Ennakointi osaksi jokaisen arkea
  • Strategista otetta vahvemmaksi uudessa maakunnassa

Tutustu kehittämissuosituksiin ja raporttiin tarkemmin klikkaamalla tästä.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen