MDI arvioi Pohjois-Suomen maakuntaohjelmat 2014–2017

MDI toteutti syksyn 2016 aikana Pohjois-Suomen maakuntien – Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan – maakuntaohjelmien ulkopuolisen arvioinnin. Arviointi toteutettiin maakunnille yhteisenä prosessina, ja se kohdistui maakuntaohjelmien vaikuttavuuteen ja koko maakunnallisen aluekehittämisjärjestelmän toimivuuteen. Arvioinnin päätavoite oli selvittää kunkin maakuntaohjelman tuloksellisuus ja vaikuttavuus, tulosten ja vaikutusten saavuttamista tukeneet ja haitanneet tekijät sekä arvioinnin tekijöiden näkemykset siitä, miten tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin parantaa. Lisäksi työssä kiinnitettiin huomiota maakunnalliseen ennakointiin ja resilienssin tarkasteluun sekä vähähiilisyyden ja ilmastovastuullisuuden edistämiseen. Aineistoa kerättiin jokaisessa maakunnassa dokumenttien lisäksi kyselyin ja haastatteluin. Lisäksi jokaisessa maakunnassa järjestettiin työpaja, jossa käytiin läpi arviointihavaintoja, syvennettiin alustavia löydöksiä sekä haastettiin arvioinnin pohjalta maakuntia kaikkein kiperimmistä kysymyksistä. Kaikille maakunnille yhteiset kehittämissuositukset olivat

  • Maakunnallinen aluekehittämistyö kohti rullaavaa strategiaprosessia
  • Eroon ylidemokratisoitumisesta valintojen tekemisessä ja osallistumisessa
  • Digiloikka maakuntaohjelmiin
  • Yhteistyötä tulee optimoida, ei maksimoida
  • Vähähiilisyydelle ja ilmastovastuullisuudelle merkitys, maastoutus ja tulkinta joka maakuntaan
  • Ennakointi osaksi jokaisen arkea
  • Strategista otetta vahvemmaksi uudessa maakunnassa

Tutustu kehittämissuosituksiin ja raporttiin tarkemmin klikkaamalla tästä.

Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kuntien ja maakuntien elinvoimapolitiikalle annettiin tuoreimmassa kuntakyselyssä hieman korkeammat arvosanat kuin vuonna 2021. Arvio seudullisista ja ylimaakunnallisista elinvoimatoimista oli puolestaan viime vuoden tasolla. Kunnan omat toimet elinvoiman vahvistamiseksi on jälleen arvioitu korkeammalle kuin alueelliset elinvoimatoimet.

Lue lisää Elinvoimapolitiikan kokonaisarvosana on viime vuoden tasolla – tutustu kuntakyselyn ensimmäisiin tuloksiin!

Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

AGDA on Pohjoismaisen tasa-arvorahaston (NIKK) rahoittama kehittämishanke, joka sai virallisen starttinsa viime marraskuun alussa. Hankkeessa pureudutaan diversiteetin ja inkluusion mahdollisuuksiin TKI-kentällä, etenkin vihreän siirtymän teemaan liittyen.

Lue lisää Kestävä vihreä siirtymä saavutetaan panostamalla TKI-kentän moninaisuuteen – AGDA-hanke jatkaa teeman parissa

Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa 

MDI Public Oy siirtyy vuoden 2023 alusta FCG Consulting Groupin tytäryhtiöksi. Tämä on pieni muutos suhteessa suurempiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, jotka liittyvät lainsäädännön ja palvelurakenteiden uudistuksiin. Voi siis todeta, että vain muutos on pysyvää. Toisaalta tietyt ilmiöt eivät muutu ja organisaatioiden tavoitteena oleva kestävä kehittäminen jatkuu.

Lue lisää Työtä hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi yhdessä monialaisen asiakaskunnan kanssa