MDI arvioi Pohjois-Suomen maakuntaohjelmat 2014–2017

MDI toteutti syksyn 2016 aikana Pohjois-Suomen maakuntien – Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan – maakuntaohjelmien ulkopuolisen arvioinnin. Arviointi toteutettiin maakunnille yhteisenä prosessina, ja se kohdistui maakuntaohjelmien vaikuttavuuteen ja koko maakunnallisen aluekehittämisjärjestelmän toimivuuteen. Arvioinnin päätavoite oli selvittää kunkin maakuntaohjelman tuloksellisuus ja vaikuttavuus, tulosten ja vaikutusten saavuttamista tukeneet ja haitanneet tekijät sekä arvioinnin tekijöiden näkemykset siitä, miten tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin parantaa. Lisäksi työssä kiinnitettiin huomiota maakunnalliseen ennakointiin ja resilienssin tarkasteluun sekä vähähiilisyyden ja ilmastovastuullisuuden edistämiseen. Aineistoa kerättiin jokaisessa maakunnassa dokumenttien lisäksi kyselyin ja haastatteluin. Lisäksi jokaisessa maakunnassa järjestettiin työpaja, jossa käytiin läpi arviointihavaintoja, syvennettiin alustavia löydöksiä sekä haastettiin arvioinnin pohjalta maakuntia kaikkein kiperimmistä kysymyksistä. Kaikille maakunnille yhteiset kehittämissuositukset olivat

  • Maakunnallinen aluekehittämistyö kohti rullaavaa strategiaprosessia
  • Eroon ylidemokratisoitumisesta valintojen tekemisessä ja osallistumisessa
  • Digiloikka maakuntaohjelmiin
  • Yhteistyötä tulee optimoida, ei maksimoida
  • Vähähiilisyydelle ja ilmastovastuullisuudelle merkitys, maastoutus ja tulkinta joka maakuntaan
  • Ennakointi osaksi jokaisen arkea
  • Strategista otetta vahvemmaksi uudessa maakunnassa

Tutustu kehittämissuosituksiin ja raporttiin tarkemmin klikkaamalla tästä.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa