MDI arvioi MAL-verkoston mallikkaaksi

MDI arvioi kansallisen MAL-verkoston (http://www.mal-verkosto.fi/) vuosien 2012–2015 toiminnan mallikkaaksi – verkosto on onnistunut erinomaisesti tehtävässään tiedon ja kokemusten välittäjänä. Käytännön toimet, kuten seminaarit ja työpajat, ovat olleet laadukkaita ja teemavalinnat ajassa kiinni. Kompastuskivistä suurin on ollut rahoituksen vuosittaisuus, mihin toivotaan ratkaisua aiesopimusten kautta. MAL-verkoston työtä tarvitaan myös tulevina vuosina, sillä alkuperäinen tarve – eli seudullisten MAL-kysymysten tarkastelu – ei ole hävinnyt mihinkään. Myös seutuyhteistyöhön kaivataan monin paikoin kirittäjää kuntaliitospohdintojenkin jäljiltä. Jatkossa verkoston toivotaan ottavan roolia tietoon pohjautuvan keskustelun virittäjänä niin kansallisesti kuin alueillakin.
Arvioinnin tilasi Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä ja se toteutettiin kesä-elokuussa 2015.
Arvioinnin tiedote.
Arvioinnin tiivistelmä.
Arviointiraportti