MDI antoi lausunnon Kouvolan perusopetuksen kouluverkon kehittämisestä elinvoimaisuuden näkökulmasta

MDI laati Kouvolan kaupungille asiantuntijalausunnon perusopetuksen kouluverkon kehittämisestä alueen sisäisen ja ulkoisen elinvoiman näkökulmasta. Lausunto rajattiin siten, että Kouvolan perusopetuksen kouluverkon uudistuksen yhteyttä analysoidaan ensisijaisesti elinvoimaisuuteen ja vetovoimaisuuteen liittyvien näkökulmien kautta sekä toissijaisesti pitovoimaisuuden suhteen. Työ valmistui syyskuussa 2018. Lausunnon pääset lukemaan tästä.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla