MDI analysoi Uudenkaupungin muuttoliikkeen tulorakennetta

MDI tuotti Uudellekaupungille tilastoanalyysin, jossa analysoitiin  Uudenkaupungin muuttoliikkeen ja väestökehityksen määrää sekä muuttoliikkeen rakennetta. Analyysin tausta-aineistona olivat muuttoliikkeeseen ja väestörakenteeseen liittyvät tilastotiedot. Tuotoksena syntyi analyysi, jossa kuvattiin Uudenkaupungin väestönkehitystä ja muuttoliikettä määrällisestä näkökulmasta sekä muuttajien rakennetta ja vaikutusta Uudenkaupungin kannalta. Työ valmistui lokakuussa 2018.

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin