MDI analysoi Uudenkaupungin muuttoliikkeen tulorakennetta

MDI tuotti Uudellekaupungille tilastoanalyysin, jossa analysoitiin  Uudenkaupungin muuttoliikkeen ja väestökehityksen määrää sekä muuttoliikkeen rakennetta. Analyysin tausta-aineistona olivat muuttoliikkeeseen ja väestörakenteeseen liittyvät tilastotiedot. Tuotoksena syntyi analyysi, jossa kuvattiin Uudenkaupungin väestönkehitystä ja muuttoliikettä määrällisestä näkökulmasta sekä muuttajien rakennetta ja vaikutusta Uudenkaupungin kannalta. Työ valmistui lokakuussa 2018.