MDI analysoi Pietarsaaren vetovoimaisuutta

Analyysissä pureuduttiin Pietarsaaren vetovoimaan väestönkehityksen, muuttoliikkeen ja muuttajien rakenteen näkökulmasta. Pietarsaari on elinvoimainen alue talous- ja työllisyyskehityksen näkökulmasta, mutta väestönkehitykseen ja vetovoimaan liittyvä kehitys on heikompaa. Työn tuloksena tuotettiin visuaalinen diasarja suomeksi ja ruotsiksi, jossa on tarkasteltu Pietarsaaren vetovoimaa muuttajien rakenteen näkökulmasta. Työ valmistui joulukuussa 2018.