MDI analysoi kansallista kalatalouden verkostoa

MDI toteutti verkostoanalyysin kansalliselle kalatalouden verkostolle. Organisaatioryhmätasolla toteutetussa analyysissä selvitettiin toimijoiden merkittävimpiä yhteistyötahoja, yhteydenpidon tiiveyttä ja verkoston eri toimijoilta saatavan tiedon merkitystä. Analyysin perusteella kalatalouden verkosto rakentuu keskenään tiiviissä yhteistyössä olevien käytännön toimijoiden eli kaupallisten kalastajien, vesiviljelijöiden sekä jalostusyritysten ympärille.

Käytännön toimijoiden tiiviin tiedonvaihdon ohella etenkin viranomaisilta saatavan tiedon merkitys osoittautui useille toimijoille tärkeäksi. Paikallislähtöinen kehittämisen merkitys nousi esille myös kalatalouden kehittämisessä, sillä verkostoanalyysin valossa kalatalouden toimintaryhmät ovat tavoittaneet kaupallisia kalastajia onnistuneesti eri puolilla Suomea. Tiedonkulun kannalta etenkin kalatalouden parissa toimivat yhdistykset, mutta myös viranomaiset ja Luonnonvarakeskus nousivat tunnusluvuilla mitattuina oleellisiksi toimijoiksi.