MDI aktivoi kuntalaisia ja yrityksiä mukaan Kannuksen elinvoiman kehittämiseen

MDI pohjusti Kannuksen kaupungin elinvoimaohjelman laadintaa toteuttamalla laajat kyselyt kuntalaisille ja yrityksille. Suomen kunnat muuttuvat tulevina vuosina enemmän kuin ne ovat muuttuneet historiansa aikana ja elinvoiman kehittämisen näkökulma tulee korostumaan entisestään. Kyselyn avulla haluttiin saada tämän muutoksen keskellä kannuslaisten ääni kuuluviin kunnan elinvoiman edistämiseen ja kehittämistyöhön. Kannuksen elinvoimaohjelmassa määritellään kaupungin kehittämisen painopisteet ja toimenpiteet tuleville vuosille. Kysely kartoitti kuntalaisilta ja yrityksiltä kunnan elinvoiman tärkeimpiä elementtejä ja kehittämisen kohteita. Tuloksia hyödynnetään palvelujen kehittämisessä kuntalaisille ja yrityksille.

Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla

Naisten tietotyö Suomessa keskittyy hyvin vahvasti kaupunkialueille. Maaseudulla koulutuksen toimialan merkitys naisten tietotyössä on korostunut huomattavasti, mutta samalla koulutuksen keskittäminen vähentää työpaikkoja. Naisten tietotyön edistäminen maaseudulla vaatii maaseudun työpaikkarakenteen kehittämistä, työurien haasteisiin pureutumista sekä naiserityisten kysymysten tunnistamista, todetaan 17.6.2022 julkistettavissa UUTTU-hankkeen tuloksissa. Tutkimushankkeessa kartoitettiin uuden työn mahdollisuuksia edistäviä ja jarruttavia tekijöitä maaseudulla naisten näkökulmasta.

Lue lisää Rakenteet ja asenteet hidastavat naisten tietotyön kehitystä maaseudulla