Lisää kokouksia ja tapahtumia Kouvolaan

MDI sai ilon työstää yhteistyössä viestinnän ja markkinoinnin suunnittelutoimisto Nitroidin kanssa Kouvolaan kokous- ja tapahtumamatkailun markkinointistrategian. Strategiassa määriteltiin markkinoinnin tavoitteet, kohderyhmät ja markkina-alueet sekä esitettiin käytännön toteutukseen kontaktipisteet ja laadittiin seurantaan mittaristoa. Markkinointiin luotiin myös raikas, helposti lähestyttävä ja asiakkaita puhetteleva myynninedistämiskonsepti, jota Kouvolassa tullaan hyödyntämään kokous- ja tapahtumamyynnissä. Toteutus oli osa Kokouksia Kouvolaan -hanketta.