Linke-hankkeen vaikutukset arviointiin

Seinäjoen kaupungin työllisyyspalvelut toteuttaa ESR-rahoitteista Linke-hankketta. Hankkeen tavoitteena on tukea työnhakija-asiakkaan työ- ja opiskeluvalmiuksia. Hankkeen kokonaisuuteen kuuluvat asiakkaan yksilöllisen kokonaistilanteen ja valmiudet huomioiva ammattitaitoinen ohjaus, tuki ja kannustus työ- ja opiskeluvalmiuksien kehittymiseksi sekä osaamisen ja työ- ja koulutusvaihtoehtojen kartoittamiseksi. MDI toteuttaa Linke-hankkeen arvioinnin. Ensimmäisessä vaiheessa MDI sparraa kuluvan kesän aikana Avanti-työllisyyspalveluja itsearviointina tehtävän väliarvioinnin toteuttamisessa. Ensi vuoden alkupuolella MDI toteuttaa hankkeen ulkopuolisen loppuarvioinnin. Työ on kokonaisuudessaan valmis kesällä 2018.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio