Linke-hankkeen vaikutukset arviointiin

Seinäjoen kaupungin työllisyyspalvelut toteuttaa ESR-rahoitteista Linke-hankketta. Hankkeen tavoitteena on tukea työnhakija-asiakkaan työ- ja opiskeluvalmiuksia. Hankkeen kokonaisuuteen kuuluvat asiakkaan yksilöllisen kokonaistilanteen ja valmiudet huomioiva ammattitaitoinen ohjaus, tuki ja kannustus työ- ja opiskeluvalmiuksien kehittymiseksi sekä osaamisen ja työ- ja koulutusvaihtoehtojen kartoittamiseksi. MDI toteuttaa Linke-hankkeen arvioinnin. Ensimmäisessä vaiheessa MDI sparraa kuluvan kesän aikana Avanti-työllisyyspalveluja itsearviointina tehtävän väliarvioinnin toteuttamisessa. Ensi vuoden alkupuolella MDI toteuttaa hankkeen ulkopuolisen loppuarvioinnin. Työ on kokonaisuudessaan valmis kesällä 2018.