Laura Väliniemi mukaan osallisuuden, hyvinvoinnin ja tasa-arvon teemoihin

Syyskuun alussa MDI:n tiimi vahvistui, kun yhteiskuntatieteiden kandidaatti Laura Väliniemi liittyi iloiseen joukkoomme.

Laura kertoo mielenkiinnon kohteeseensa olevan sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentaminen ja uudistaminen. Parhaillaan hän opiskelee yhteiskuntatutkimusta Tampereen yliopistossa pääaineenaan sosiologia. Lauran vahvuutena on laadullisen tutkumusmenetelmien soveltaminen yhteiskunnalisten teemojen tutkimiseen.  

Uskon, että ajassa muuttuvien hyvinvoinnin haasteiden tunnistaminen on elinehto toimivalle yhteiskunnalle.

Laura tulee työskentelemään etenkin osallisuuden, hyvinvoinnin ja tasa-arvon teemojen parissa. Erityisesti hänen työpöydällään onkin AGDA-hanke, joka pyrkii pureutumaan innovaatioiden sukupuoliparadokseihin. Hankkeessa tavoitteena on tarjota tietopohjaa sekä yhteinen dialogin ja kehittämisen alusta parempien käytäntöjen luomiseksi osallisuuden, monimuotoisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi TKI-ohjelmissa.