KUUMA toiminut hyvin äänen ja tahdon kokoajana

MDI teki pitkän arviointityön Keski-Uudenmaan kuntien eli KUUMAn valtuustokauden toimivuudesta. Arvioinnin mukaan KUUMA-yhteistyö on ollut tärkeässä roolissa seudun tahdon ja äänen kokoamisessa. Toiminnan sisällöt ovat löytyneet strategisen tarkentumisen myötä. Tämän valtuustokauden painotus on ollut edunvalvonnallisissa kysymyksissä (erityisesti MAL), joissa KUUMA on noussut varteenotettavaksi neuvottelukumppaniksi pääkaupunkiseudun ja valtion kanssa. Tulevaisuuden kehityspolkuina MDI näkee vielä vahvemman fokusoitumisen muutamaan teemaan, mutta kunnilla on oltava tahtoa ja taitoa yhteisten valintojen tekemiseen. Toinen vaihtoehtoinen polku on alueella tehtävät kuntaliitokset tai kuntaliitos, joka on myös varteenotettava vaihtoehto, kun rakenteet ympärillä ryskyävät. MDI jatkaa KUUMAn sparrausta kahdessa pajassa tammi-maaliskuussa.