Kolmihenkinen harjoittelijatiimi mukana projekteissa kesän aikana

Tuoreet harjoittelijat Maria Jussila, Iina Tunkkari ja Niklas Aro paiskivat töitä kotoa käsin.

Toukokuun alussa saimme vahvistukseksi kaksi uutta osaajaa, kun Iina Tunkkari ja Niklas Aro aloittivat harjoittelijoina Maria Jussilan liityttyä  jo aiemmin keväällä remmiin. Harjoittelijat ovat tiiviisti mukana projekteissamme, ja toistaiseksi työt hoituvat etänä.

Iina opiskelee kunta- ja aluejohtamista Tampereen yliopistossa. Etenkin kuntien markkinointi ja viestintä kiinnostavat Iinaa, ja hän tekeekin tällä hetkellä gradua teemaan liittyen. Iinan työpöydällä tulee olemaan erityisesti maakuntaohjelmien arviointiin liittyviä tehtäviä, ja lisäksi Iina avustaa viestinnässä.

Niklas on maantieteen opiskelija Turun yliopistosta. Niklaksen tärkeimmät kiinnostuksen kohteet liittyvät kaupungistumiseen ja alueellisen kehityksen erityispiirteisiin. Niklas tulee työskentelemään tilastojen, erilaisten kuvioiden ja karttojen teon sekä datan keräämisen parissa useissa eri projekteissa.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa