Kokonaiskuva kuntien strategiatyöstä

MDI teetti Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla selvityksen Manner-Suomen kuntien strategiatyöstä. FramiPro-oppimisympäristön projektina toteutetusta työstä vastasivat opiskelijat Miinaliisa Mehtälä, Jere Hakanpää ja Saana Rautiola.

Selvitykseen saatiin vastaukset 124 kunnasta. Strategiatyö on kunnille tuttua, koska lähes kaikilla kunnilla oli voimassa oleva strategia. Selvityksen mukaan käsillä olevat ajat ovat kiivainta strategioiden valmisteluaikaa 81 %:lla kunnista on käynnissä tai käynnistymässä kuntastrategian uudistamiseen liittyvä prosessi. Valtaosalla kunnista on tavoitteena käydä uudistusprosessi läpi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Vastaajien mukaan tulevassa strategiassa korostuvat erityisesti elinvoiman vahvistaminen, kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja talouden tasapainottaminen.

strategiateemat
Mitkä asiat kunnan strategisessa kehittämisessä nousevat todennäköisesti kaikkein keskeisimmiksi tulevalla valtuustokaudella?

MDI kiittää Miinaliisaa, Jereä ja Saanaa onnistuneesta selvitystyöstä ja toivottaa kolmikolle menestystä opintoihin!

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne