Kokonaiskuva kuntien strategiatyöstä

MDI teetti Seinäjoen ammattikorkeakoulun opiskelijoilla selvityksen Manner-Suomen kuntien strategiatyöstä. FramiPro-oppimisympäristön projektina toteutetusta työstä vastasivat opiskelijat Miinaliisa Mehtälä, Jere Hakanpää ja Saana Rautiola.

Selvitykseen saatiin vastaukset 124 kunnasta. Strategiatyö on kunnille tuttua, koska lähes kaikilla kunnilla oli voimassa oleva strategia. Selvityksen mukaan käsillä olevat ajat ovat kiivainta strategioiden valmisteluaikaa 81 %:lla kunnista on käynnissä tai käynnistymässä kuntastrategian uudistamiseen liittyvä prosessi. Valtaosalla kunnista on tavoitteena käydä uudistusprosessi läpi vuoden 2017 loppuun mennessä.

Vastaajien mukaan tulevassa strategiassa korostuvat erityisesti elinvoiman vahvistaminen, kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja talouden tasapainottaminen.

strategiateemat
Mitkä asiat kunnan strategisessa kehittämisessä nousevat todennäköisesti kaikkein keskeisimmiksi tulevalla valtuustokaudella?

MDI kiittää Miinaliisaa, Jereä ja Saanaa onnistuneesta selvitystyöstä ja toivottaa kolmikolle menestystä opintoihin!

MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin

Uudellamaalla tähdätään huippuosaamisen vahvistamiseen sekä EU-tasolta saataviin investointeihin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI). Maakunnan TKI-toimijat kutsutaan mukaan tiekarttatyöhön. Tilannekuvan ja tiekartan laatimiseen on valittu EU-rahoitukseen ja innovaatioihin erikoistunut konsulttitoimisto Spinverse yhdessä aluekehitykseen keskittyvän MDI:n kanssa.

Lue lisää MDI mukana laatimassa tiekarttaa Uudellemaalle EU-tasoiseen tutkimukseen ja innovointiin