Kohti kestävämpää monipaikkaista Suomea

Koronakriisi toi etätyön osaksi suomalaisten arkea pikavauhdilla tänä keväänä. Siinä missä osa lähti etätöihin mökille, toisten monipaikkaisuus eli arjen elinympäristöjen koostuminen useasta eri paikasta ja liikkumisesta niiden välillä, on vähentynyt poikkeusolojen aikana.

Monipaikkaisuus on jo pitkään ollut olennainen osa suomalaista elämäntapaa, esimerkkeinä mökkeily, pendelöinti, etätyö sekä osa-aika-asuminen. Monipaikkaisuudesta on kuitenkin vain vähän kattavaa tietoa, ja erilaiset rekisterit ja tilastot tunnistavat ilmiön heikosti. Siksi valtioneuvoston kanslia on tilannut hallituksen päätöksentekoa tukemaan monipaikkaisuuden nykytilaa, kestävyyttä, tulevaisuutta sekä ohjauskeinoja koskevan Sompa-tutkimushankkeen. Toteutamme hankkeen yhdessä Suomen Ympäristökeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Tutkimuksen tavoitteena on palvella erityisesti valtion säädösvalmistelua, suunnittelua ja aluekehittämisen ohjausta eri sektoreilla polarisoituvan aluekehityksen haittojen torjuntaan ja tukemaan kestävää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Sompa-hankkeessa luodaan katsaus monipaikkaisuuden nykytilaan, luodaan näkymiä sen kehittymiseen tulevaisuudessa sekä tuotetaan toimivia politiikkasuosituksia, kannusteita ja ehdotuksia ohjauskeinoiksi, joiden avulla voidaan edistää kestävää monipaikkaisuutta. Tutkimuksessa käytetään tilastotiedon ja aiemman tutkimustiedon lisäksi anonymisoitua mobiilidataa sekä osallistavia työpajoja.

Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

MDI Akatemian vuoden 2022 teemana oli Elinvoimaiset yhteisöt ja uusi työ. Teemaa lähestyttiin sekä innovaatioleirin, aluekehittämisen tietopohjaan ja ilmiöihin pureutuneen webinaarin, elinvoiman monia muotoja ja eteläpohjalaisia yhteisöllisyyden esimerkkejä valaisseen Seinäjoen opintomatkan kautta.

Lue lisää Elinvoimaiset yhteisöt, mitä ne ovat? Tarina MDI Akatemian matkasta vuodelta 2022

Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous

Kainuun kuntien puu- ja hybridirakentamisen strategiat ovat valmistuneet monipuolisen selvitystyön tuloksena. Kuntakohtaisissa strategioissa sisällöllisiä teemoja ovat muun muassa metsätalouden ja biotalouden edistäminen, kunnan vihreän siirtymän tukeminen ja osaamisen kehittäminen. Seuraavaksi strategiat etenevät kuntien päätöksentekoon.

Lue lisää Kainuun kunnille laadituissa puu- ja hybridirakentamisen strategioissa korostuvat tieto, osaaminen ja talous