Kohti kestävämpää monipaikkaista Suomea

Koronakriisi toi etätyön osaksi suomalaisten arkea pikavauhdilla tänä keväänä. Siinä missä osa lähti etätöihin mökille, toisten monipaikkaisuus eli arjen elinympäristöjen koostuminen useasta eri paikasta ja liikkumisesta niiden välillä, on vähentynyt poikkeusolojen aikana.

Monipaikkaisuus on jo pitkään ollut olennainen osa suomalaista elämäntapaa, esimerkkeinä mökkeily, pendelöinti, etätyö sekä osa-aika-asuminen. Monipaikkaisuudesta on kuitenkin vain vähän kattavaa tietoa, ja erilaiset rekisterit ja tilastot tunnistavat ilmiön heikosti. Siksi valtioneuvoston kanslia on tilannut hallituksen päätöksentekoa tukemaan monipaikkaisuuden nykytilaa, kestävyyttä, tulevaisuutta sekä ohjauskeinoja koskevan Sompa-tutkimushankkeen. Toteutamme hankkeen yhdessä Suomen Ympäristökeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen kanssa.

Tutkimuksen tavoitteena on palvella erityisesti valtion säädösvalmistelua, suunnittelua ja aluekehittämisen ohjausta eri sektoreilla polarisoituvan aluekehityksen haittojen torjuntaan ja tukemaan kestävää maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta. Sompa-hankkeessa luodaan katsaus monipaikkaisuuden nykytilaan, luodaan näkymiä sen kehittymiseen tulevaisuudessa sekä tuotetaan toimivia politiikkasuosituksia, kannusteita ja ehdotuksia ohjauskeinoiksi, joiden avulla voidaan edistää kestävää monipaikkaisuutta. Tutkimuksessa käytetään tilastotiedon ja aiemman tutkimustiedon lisäksi anonymisoitua mobiilidataa sekä osallistavia työpajoja.