Kielellisiin oikeuksiin ja kansalliskielten asemaan sekä Ahvenanmaahan liittyvät kuulemis- ja keskustelutilaisuudet fasilitoitiin virtuaalisesti

MDI on syksyn 2021 aikana fasilitoinut oikeusministeriössä käynnissä olevien kielellisiin oikeuksiin ja kansalliskielten asemaan sekä Ahvenanmaahan liittyvää kuulemis- ja keskustelutilaisuuksien sarjaa, jossa mukana on useampia teemaan liittyviä hankkeita. (Ks. https://oikeusministerio.fi/kielelliset-oikeudet)

Sarja alkoi syyskuussa kielipoliittisen ohjelman kuulemistilaisuudella ja jatkui Ahvenanmaa-valtioneuvoston Ahvenanmaa-strategian laatimiseen liittyvällä keskustelutilaisuudella marraskuussa. Joulukuussa työtä jatkettiin kieli-ilmapiiriä parantavan hankkeen keskustelutilaisuudella, joka oli suunnattu erityisesti kaksikielisille kunnille ja jossa etsittiin hyviä käytäntöjä ja eläviä esimerkkejä kaksikielisyyden vahvistamisesta ja ylläpitämisestä ja toisen kotimaisen kielen käytön kynnyksen madaltamisesta.

Tilaisuuksien sarjan päätti kansalliskielistrategian julkistamistilaisuus 7.12. Kokonaisuudessa korostui näkemys siitä, että vaikka kansalliskielistrategian toteutuksen kärki kohdistuu erityisesti valtioneuvoston toimijoille, kaksikielisyys koskettaa yhteiskuntaa huomattavasti laajemmin ja vastuuna ja oikeutena koskettaa sekä yksittäistä kansalaista, kuntia, kolmatta sektoria että elinkeinoelämää. Tutustu kansalliskielistrategiaan täällä: https://oikeusministerio.fi/kansalliskielistrategia)

Lisätietoja

projektipäällikkö, johtava asiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith, MDI (kaisa.lahteenmaki-smith(a)mdi.fi)

viestinnän asiantuntija Marjo Honkaranta, MDI (marjo.honkaranta(a)mdi.fi)

Diskussioner i justitiedepartementets arbete om språkliga rättigheter och nationella språks status samt Åland faciliterades virtuellt

Under hösten 2021 har MDI medverkat i en rad pågående samråd och diskussioner i justitiedepartementets arbete om språkliga rättigheter och nationella språks status samt Åland. (Se https://oikeusministerio.fi/sv/sprakliga-rattigheter)

Serien inleddes i september med ett hörande om det språkpolitiska programmet och fortsatte med ett diskussionsevent i samband med utarbetandet av Ålandsstrategin i november. I december fortsatte arbetet med ett diskussionsevent om ett projekt för att förbättra språkklimatet, som riktar sig specifikt till tvåspråkiga kommuner och letar efter god praxis och levande exempel på att stärka och upprätthålla tvåspråkigheten och sänka tröskeln för att använda ett annat nationalspråk.

Serien av evenemang avslutades med publikationsevenemang av nationalspråkstartegin den 7 december. Sammantaget framhölls uppfattningen att även om det största ansvaret för för den nationella språkstrategin finns hos statsrådet, påverkar tvåspråkigheten samhället mycket bredare och ett delat ansvar och rättighet finns tydligt såväl för den enskilda medborgaren som kommuner, tredje sektorn och näringslivet. (Bekanta dig med den nationella språkstrategin här: https://oikeusministerio.fi/sv/nationalspraksstrategi)

För information

projektchef, ledande expert Kaisa Lähteenmäki-Smith, MDI (kaisa.lahteenmaki-smith(a)mdi.fi)
kommunikation specialist Marjo Honkaranta, MDI (marjo.honkaranta(a)mdi.fi)

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen