Kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO kokoaa onnistuneesti keskeisiä toimijoita ja osaamista yhteen

Arvioinnin mukaan kestävien ja innovatiivisten hankintojen osaamiskeskus KEINO on merkittävä kansallinen toimija, joka edistää kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja ja kokoaa teeman keskeisiä toimijoita ja niiden osaamista yhteen.

KEINO-osaamiskeskus on onnistuneesti toteuttanut toiminnalle asetettuja tavoitteita. Vaikutuksia ja tuloksia on kuitenkin vielä ennenaikaista arvioida, koska ne syntyvät pidemmällä aikavälillä. Arvioinnin suositusten mukaan KEINOn tulisi jatkossa selkeyttää rooliaan ja kirkastaa palvelulupaustaan eri tahoille, erityisesti suhteessa hankintayksiköihin ja yrityksiin. Lisäksi toimivien käytäntöjen levittämiseen ja skaalaamiseen sekä edelläkävijähankintojen edistämiseen on kiinnitettävä vahvemmin huomiota. Verkoston toimijoiden roolit tulisi tunnistaa nykyistä paremmin, jotta osaamiskeskuksen tavoitteet saavutetaan.

MDI toteutti arvioinnin työ- ja elinkeinoministeriölle. Arvioinnissa pyrittiin toiminnan ja erityisesti verkostomaisen toimintamallin kehittämiseen, ja ministeriö käynnistääkin KEINOn kehittämisen syksyllä 2021.

Materiaalit

Tiedote

Raportti