Kestävälle digitaaliselle teollisuudelle luodaan tiekartta ja jaettu tulevaisuuskuva

Toteutamme työ- ja elinkeinoministeriölle Kestävä digitaalinen teollisuus -strategiaprosessin, jonka tarkoituksena on tuottaa jaettu tulevaisuuskuva ja tiekartta kestävyyttä edistävälle digitalisaatiolle suomalaisessa teollisuudessa ja tarkentaa Älyvalmis Suomi -kokonaisuuden tavoitteet ja toimenpiteet.

Strategiaprosessi tukee hallitusohjelman toimeenpanoon liittyvän Älyvalmis Suomi -kokonaisuuden käynnistämistä. Tavoitteena on vahvistaa Suomen teollisen selkärangan taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttä älyteknologioiden soveltamisen ja dataliiketoiminnan avulla.

Suunnittelemme ja fasilitoimme vuorovaikutteisen strategiaprosessin, osallistumme tausta-aineiston analyysiin ja yhteenvetoon, dokumentoimme ja mallinnamme prosessin tulokset ja tuotamme strategian tulosaineiston raportointia varten.