Keräämme kokemuksia etäyhteyksistä ja verkkoalustoista virtuaalifasilitoinnin tehostamiseksi

MDI selvittää virtuaalisten työvälineiden käyttöä etätyöskentelyn tehostamisessa (mm. virtuaalifasilitointi, työpajat). Tarkoituksena on kerätä kokemukset etäyhteyksistä ja verkkoalustoista ja laatia konseptikuvaus siitä, miten yhteyksiä ja alustoja voidaan käyttää fasilitoinnissa yhdessä joko yksittäisessä työpajassa tai pajasarjassa. Selvityksen tarkoituksena on tuoda tehokkuutta työskentelyyn virtuaalisten menetelmien avulla.

Poikkeusolojen ja rajoitusten myötä työmme on siirtynyt etäyhteyksien varaan sekä sisäisesti että suhteessa asiakkaisiin. Etätyöskentelyn helpottamiseksi haluamme palvella asiakkaita ja varmistaa, että heille tärkeät projektit etenevät suunnitellusti ja että asetetut tavoitteet pystytään saavuttamaan työtapojen muutoksesta huolimatta. Esiselvityksen osarahoittaa Business Finland.

Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

MDI toteutti marras-joulukuussa 2023 jo yhdeksättä kertaa valtakunnallisen kuntakyselynsä, tällä kertaa lisänimellä Kuinka kuntasi sykkii? Kyselyllä kerätään Manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden ja ylimpien viranhaltijoiden näkemyksiä kuntien ajankohtaiseen tilannekuvaan ja kehitysnäkymiin liittyen.

Lue lisää Kuntien näkymät heikentyneet aiemmista vuosista – huolta herättää erityisesti omaa kuntaa laajemman alueen tilanne 

Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen  

MDI ja Uusi Kaupunki -kollektiivi toteuttivat Tampereen Kaukajärven ja Annalan kaupunginosaohjelmaa palvelevan visiotyön, jossa kirkastettiin alueen vahvuudet, ominaispiirteet ja kehittämistarpeet. Kaupunginosavisio ”Elämää kuin pikkukaupungissa” luo näkymää Kaukajärven ja Annalan toivotusta kehityssuunnasta sekä tulevista konkreettisista toimenpiteistä.

Lue lisää Kaukajärven ja Annalan kaupunginosavisio syntyi yhdessä kehittäen