Keräämme kokemuksia etäyhteyksistä ja verkkoalustoista virtuaalifasilitoinnin tehostamiseksi

MDI selvittää virtuaalisten työvälineiden käyttöä etätyöskentelyn tehostamisessa (mm. virtuaalifasilitointi, työpajat). Tarkoituksena on kerätä kokemukset etäyhteyksistä ja verkkoalustoista ja laatia konseptikuvaus siitä, miten yhteyksiä ja alustoja voidaan käyttää fasilitoinnissa yhdessä joko yksittäisessä työpajassa tai pajasarjassa. Selvityksen tarkoituksena on tuoda tehokkuutta työskentelyyn virtuaalisten menetelmien avulla.

Poikkeusolojen ja rajoitusten myötä työmme on siirtynyt etäyhteyksien varaan sekä sisäisesti että suhteessa asiakkaisiin. Etätyöskentelyn helpottamiseksi haluamme palvella asiakkaita ja varmistaa, että heille tärkeät projektit etenevät suunnitellusti ja että asetetut tavoitteet pystytään saavuttamaan työtapojen muutoksesta huolimatta. Esiselvityksen osarahoittaa Business Finland.

Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio

MDI:n kaupunkikehittämisen ja -politiikan asiantuntija FM Ilppo Soininvaara on tutkinut väitöstyössään kaupungistumisen politiikkaa Suomessa. Väitöskirja valaisee kaupungistumisen kehityskaaria, siihen liittyvää poliittista keskustelua ja erilaisia strategisia intressejä. Soininvaara väittelee keskiviikkona 25.5.2022 kello 12 Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa aiheesta ”The politics of urbanization – From a global imperative to national struggles”.

Lue lisää Väitös: Kaupungistumiselta puuttuu visio