Kattava tietopaketti tukee yritysten sijoittumista Saloon

MDI toteutti selkeän tietopaketin Salon alueesta yritysten sijoittumisen ja investointien houkuttelun tueksi. Yrityssalon Sijoittuvan yrityksen datapaketti sisältää tunnusluvut saavutettavuusalueesta, väestöstä, työvoimasta, yritysympäristöstä, aluetaloudesta, infrastruktuurista ja asuinympäristöstä

Työn keskeinen tavoite oli tuottaa visuaalisesti tyylitelty, kattava ja informatiivinen tietopaketti Salosta kiinnostuneille yrityksille, yritysryhmille ja sijoittajille sijoittumispäätöksensä tueksi. Tieto koottiin useista eri lähteistä kuvaamaan Saloa, sen laajempaa työssäkäyntialuetta ja kahden tunnin saavutettavuusaluetta. MDI teki kootulle datapaketille myös diaesityksen suomeksi ja englanniksi.

Lue lisää Yrityssalon sijoittuvan yrityksen datapaketista täältä.