Kaksi vahvistusta tiimiin

MDI:n pelaava kokoonpano vahvistui helmikuun alussa, kun FM Jaakko Huttunen ja M.Phil Sari Rannanpää liittyivät tiimin. Jaakko on valmistunut pari vuotta sitten suunnittelumaantiede pääaineenaan Helsingin yliopistosta. Viimeksi hän on työskennellyt Keski-Uudellamaalla asumisen tulevaisuuspohdintojen parissa, sitä ennen harjoittelijana mm. Vantaan kaupungilla ja työ- ja elinkeinoministeriössä. Sari on tehnyt töitä jo jonkin aikaa MDI:n neuvonantajana erikoisalueenaan maaseudun kehittäminen. Sari siirtyy asiantuntijaksi ja ottaa vastuulleen maaseudun kehittämiseen ja maaseudun kehittämisohjelman arviointiin liittyvät projektit.

MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

MDI oli mukana toteuttamassa selvitystä Suomessa käytössä olleista rakennemuutostyökaluista, joista raportissa erityisesti tarkastellaan äkilliseen rakennemuutokseen reagointia (ÄRM), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen (AIKO) ennakoivan rakennemuutoksen toimia (ERM ja Silta-sopimuksia). Raportissa kuvataan suomalaisten työkalujen kehitystä ja ominaisuuksia sekä esitellään arvioinneista saatuja kokemuksia. Tarkemman tapaustutkimuksen kohteena oli Kainuussa tapahtunut UPM:n Kymmenen rakennemuutos.

Lue lisää MDI mukana analysoimassa rakennemuutostyökaluja Suomessa

Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa

MDI tuki Jyväskylän kaupunkia kulttuurisuunnitelman laadinnassa. Työssä laadittu kulttuurisuunnitelma toimii Jyväskylän kaupunkistrategian vankkana sisaruksena.

Lue lisää Kulttuurisuunnitelmassa korostuvat lapset ja nuoret, tilakysymykset sekä kulttuurinen elinvoima – MDI tukemassa Jyväskylän kulttuurisuunnitelman laadintaa