Kaksi vahvistusta tiimiin

MDI:n pelaava kokoonpano vahvistui helmikuun alussa, kun FM Jaakko Huttunen ja M.Phil Sari Rannanpää liittyivät tiimin. Jaakko on valmistunut pari vuotta sitten suunnittelumaantiede pääaineenaan Helsingin yliopistosta. Viimeksi hän on työskennellyt Keski-Uudellamaalla asumisen tulevaisuuspohdintojen parissa, sitä ennen harjoittelijana mm. Vantaan kaupungilla ja työ- ja elinkeinoministeriössä. Sari on tehnyt töitä jo jonkin aikaa MDI:n neuvonantajana erikoisalueenaan maaseudun kehittäminen. Sari siirtyy asiantuntijaksi ja ottaa vastuulleen maaseudun kehittämiseen ja maaseudun kehittämisohjelman arviointiin liittyvät projektit.

Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Liikenneyhteyksillä ja –käytävillä sekä saavutettavuudella on vahva yhteys alue- ja väestönkehitykseen. Liikenteeseen liittyvät ratkaisut stimuloivat monin eri tavoin joko myönteisesti tai kielteisesti alue- ja väestönkehitykseen. Ratalinjauksilla on kauaskantoisia suoria ja epäsuoria alueellisia vaikutuksia Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen kehitykseen. MDI:n tekemän selvityksen perusteella voidaan tehdä neljä kiteytettyä nostoa nykyiseen päärataan ja uuteen ”metsärataan” liittyvien vaihtoehtojen perusteella.

Lue lisää Ratalinjauksilla on kauaskantoisia alueellisia vaikutuksia Kanta-Hämeen elinvoimaan, vetovoimaan ja pitovoimaan

Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa

Ympäristöministeriö julkaisi MDI:n toteuttaman arvioinnin Puurakentamisen ohjelman tähänastisista vaikutuksista ja toteutumisesta. Puurakentamisen edistäminen on pitkäjänteistä työtä. Arvioinnissa MDI esittää, että valtionhallinnon tulisi jatkaa edistämistyötä ja lisätä puurakentamista tukevia kannusteita ja velvoitteita.

Lue lisää Puurakentamisen ohjelma on edistänyt puun käyttöä suomalaisessa rakentamisessa